ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ

Fulbright Greece: υποτρoφιες για έλληνες και αμερικανούς πολίτες

Προθεσμία: 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΥ 2019

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Fulbright προσφέρει υποτροφίες που καλύπτουν όλους σχεδόν τους επιστημονικούς κλάδους σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο αμερικανικό πανεπιστήμιο και εκπαιδευτικό ίδρυμα.

INSTAP Grants

Προθεσμία: 1 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ 2018

The Institute for Aegean Prehistory (INSTAP) provides many grants on the field of Aegean prehistoric archaeology every year. The deadline of most of the grants is 1 November each year.