ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ

INSTAP Grants

Προθεσμία: 1 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ 2018

The Institute for Aegean Prehistory (INSTAP) provides many grants on the field of Aegean prehistoric archaeology every year. The deadline of most of the grants is 1 November each year.