ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • ΜΆΡΤΙΟΣ 2020
 • ΚΥΡ 1
 • ΔΕΥ 2
 • ΤΡΙ 3
  Ελλάδα, Αθήνα - 18:00

  Ανασκαφή μυκηναϊκών τάφων στη Σαλαμίνα

  Αμφιθέατρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (Τοσίτσα 1)

  Μυκηναϊκό Σεμινάριο

  Ελένη Κονσολάκη-Γιαννοπούλου (Επίτιμη Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων)

 • ΤΕΤ 4
  Αυστρία, Βιέννη - 17:30

  Purpurfarbstoff- und Byssus-Produktion in der spätbronzezeitlichen Siedlung von Ägina

  OREA Seminarraum, Hollandstraße 11–13

  Διάλεξη

  Lydia Berger (Universität Salzburg), Gerhard Forstenpointner (Verteriänärmedizinische Universität Wien) & Fabian Kanz (Medizinische Universität Wien)

  Ελλάδα, Αθήνα - 17:00

  Geoarchaeology at Stelida, Naxos and the Search for the Aegean Palaeolithic

  Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Αρχαιοτήτων, M. H. Wiener Laboratory Seminar Room, Σουηδίας 54

  Διάλεξη

  Justin A. Holcomb (Boston University)

 • ΠΕΜ 5
  Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 05/03/2020 - 07/03/2020

  Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη – 33η Συνάντηση

  Συνέδριο

  Ελλάδα, Αθήνα - 19:00

  Preliminary Results from the Recent Excavations at the Mycenaean Citadel of Glas, Boeotia

  Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών, Cotsen Hall, Αναπήρων Πολέμου 9

  Lecture

  Elena Kountouri (Directorate of Prehistoric and Classical Antiquities)

 • ΠΑΡ 6
  Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 05/03/2020 - 07/03/2020

  Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη – 33η Συνάντηση

  Συνέδριο

 • ΣΑΒ 7
  Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 05/03/2020 - 07/03/2020

  Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη – 33η Συνάντηση

  Συνέδριο

 • ΚΥΡ 8
 • ΔΕΥ 9
 • ΤΡΙ 10
 • ΤΕΤ 11
  Αγγλία, Λονδίνο - 15:30

  Recent Evidence for Interconnections between the Aegean and Tel Atchana (ancient Alalakh) from the Middle Bronze into the Iron Age

  Senate House South Block, Ground Floor G22 / 26

  Mycenaean Seminar

  Robert Koehl (New York)

 • ΠΕΜ 12
 • ΠΑΡ 13
  Ελλάδα, Αθήνα 13/03/2020 - 15/03/2020

  Attica from the Late Bronze Age to the end of the Archaic period. The Spatial Roots of Politics and Society

  Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

  Διεθνές Συνέδριο

  Ελλάδα, Αθήνα - 10:00

  Moving Seaside: Neolithic seafaring workshop

  Βρετανική Σχολή Αθηνών, Upper House, Σουηδίας 52

  Ημερίδα

  Joint workshop with French Institute for Anatolian Studies.

 • ΣΑΒ 14
  Ελλάδα, Αθήνα 13/03/2020 - 15/03/2020

  Attica from the Late Bronze Age to the end of the Archaic period. The Spatial Roots of Politics and Society

  Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

  Διεθνές Συνέδριο

 • ΚΥΡ 15
  Ελλάδα, Αθήνα 13/03/2020 - 15/03/2020

  Attica from the Late Bronze Age to the end of the Archaic period. The Spatial Roots of Politics and Society

  Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

  Διεθνές Συνέδριο

 • ΔΕΥ 16
 • ΤΡΙ 17
 • ΤΕΤ 18
 • ΠΕΜ 19
 • ΠΑΡ 20
 • ΣΑΒ 21
 • ΚΥΡ 22
 • ΔΕΥ 23
 • ΤΡΙ 24
  Ελλάδα, Αθήνα - 18:00

  Viticulture, Wine-making and Consumption Practices in Bronze Age Greece

  Γαλλική Σχολή Αθηνών, Διδότου 6

  Διάλεξη

  Clémence Pagnoux (EFA) & Charles Sturge (ASCSA)

 • ΤΕΤ 25
 • ΠΕΜ 26
  Ελλάδα, Αθήνα - 18:00

  Prehistoric Thessaly : Systematic Surface Investigations South of Mt. Olympus

  Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, Φειδίου 1

  Διάλεξη

  Agathe Reingruber (Berlin) & Giorgos Toufexis (Larissa)

 • ΠΑΡ 27
 • ΣΑΒ 28
 • ΚΥΡ 29
 • ΔΕΥ 30
 • ΤΡΙ 31