ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • ΙΟΎΛΙΟΣ 2019
 • ΔΕΥ 1
 • ΤΡΙ 2
 • ΤΕΤ 3
 • ΠΕΜ 4
 • ΠΑΡ 5
 • ΣΑΒ 6
  Ελλάδα, Παχειά Άμμος - 21:00

  Before the Polis: Surveying and Digging Anavlochos

  Παλαιό Τελωνείο στην Παχειά Άμμο

  Instap Study Center for East Crete - Summer Lecture Series

  Florence Gaignerot-Driessen

 • ΚΥΡ 7
 • ΔΕΥ 8
 • ΤΡΙ 9
 • ΤΕΤ 10
 • ΠΕΜ 11
 • ΠΑΡ 12
 • ΣΑΒ 13
 • ΚΥΡ 14
 • ΔΕΥ 15
 • ΤΡΙ 16
 • ΤΕΤ 17
 • ΠΕΜ 18
 • ΠΑΡ 19
  Ελλάδα, Μόχλος - 19:00

  The LM IA Decorated Lustral Basin from Chania

  Ταβέρνα Κοχύλια στον Μόχλο

  Instap Study Center for East Crete - Summer Lecture Series

  Elizabeth Shank

 • ΣΑΒ 20
  Ελλάδα, Παχειά Άμμος - 21:00

  Δρήρος, πόλις κρητική

  Στην αυλή του Ινστιτούτου

  Instap Study Center for East Crete - Summer Lecture Series

  Vaso Zographaki & Alexandre Farnoux

 • ΚΥΡ 21
 • ΔΕΥ 22
 • ΤΡΙ 23
 • ΤΕΤ 24
 • ΠΕΜ 25
 • ΠΑΡ 26
 • ΣΑΒ 27
 • ΚΥΡ 28
 • ΔΕΥ 29
 • ΤΡΙ 30
 • ΤΕΤ 31