ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • ΙΟΎΛΙΟΣ 2020
 • ΤΕΤ 1
 • ΠΕΜ 2
 • ΠΑΡ 3
 • ΣΑΒ 4
 • ΚΥΡ 5
 • ΔΕΥ 6
 • ΤΡΙ 7
 • ΤΕΤ 8
 • ΠΕΜ 9
 • ΠΑΡ 10
 • ΣΑΒ 11
 • ΚΥΡ 12
 • ΔΕΥ 13
 • ΤΡΙ 14
 • ΤΕΤ 15
  Ιταλία - 16:30

  Older than it appears. New perspectives on the origins of the Greek alphabet

  INSCRIBE – ERC Project

  SCRIBO Seminar

  Willemijn Waal (ΝΙΝΟ, the Netherlands Institute for the Near East)

 • ΠΕΜ 16
 • ΠΑΡ 17
  Ιταλία - 16:30

  Where Writing Systems Meet Writing Practices

  INSCRIBE – ERC Project

  SCRIBO Seminar

  Pippa Steele (University of Cambridge)

 • ΣΑΒ 18
 • ΚΥΡ 19
 • ΔΕΥ 20
 • ΤΡΙ 21
 • ΤΕΤ 22
 • ΠΕΜ 23
 • ΠΑΡ 24
 • ΣΑΒ 25
 • ΚΥΡ 26
 • ΔΕΥ 27
 • ΤΡΙ 28
 • ΤΕΤ 29
 • ΠΕΜ 30
 • ΠΑΡ 31