ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
 • ΔΕΥ 1
  Ελλάδα, Αθήνα - 19:00

  Crops, climate change and COPing strategies: Some lessons from prehistory

  Βρετανική Σχολή Αθηνών

  Διαδικτυακή διάλεξη

  Amy Bogaard (Πανεπιστήμιο Οξφόρδης)

 • ΤΡΙ 2
 • ΤΕΤ 3
  Ελλάδα, Αθήνα - 18:00 - - 19:00

  “Λύκτος, πόλις Κρήτης”: Νέες ανασκαφές και ιστορική διαχρονία

  Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία

  Διαδικτυακή διάλεξη

  Αντώνης Κοτσώνας

 • ΠΕΜ 4
  Ελλάδα, Αθήνα 04/11/2021 - 19:00 - 05/11/2021

  An Ar­chae­o­log­i­cal His­tory of the Myce­naean Palace (in Honour of Prof. Robin Hägg)

  Swedish Institute at Athens

  Διαδικτυακή διάλεξη

  James C. Wright

 • ΠΑΡ 5
  Ελλάδα, Αθήνα 04/11/2021 - 19:00 - 05/11/2021

  An Ar­chae­o­log­i­cal His­tory of the Myce­naean Palace (in Honour of Prof. Robin Hägg)

  Swedish Institute at Athens

  Διαδικτυακή διάλεξη

  James C. Wright

 • ΣΑΒ 6
 • ΚΥΡ 7
 • ΔΕΥ 8
 • ΤΡΙ 9
 • ΤΕΤ 10
  Ελλάδα, Αθήνα - 18:00 - - 19:00

  Ανασκάπτοντας μία ανασκαφή. Δέκα χρόνια έρευνας στη μινωική Κουμάσα

  Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία

  Διαδικτυακή διάλεξη

  Διαμαντής Παναγιωτόπουλος

  Ηνωμένο Βασίλειο, Λονδίνο - 15:30

  Beyond fishing: Processing of Marine Resources and a Little-Known Aspect of Palatial Societies in the 2nd Millennium BC

  University of London School of Advanced Study – Institute of Classical studies, Mycenaean Seminar

  Διαδικτυακή διάλεξη

  Dimitra Mylona

 • ΠΕΜ 11
  Γερμανία, Χαϊδελβέργη 11/11/2021 - 13/11/2021

  Gesture – Stance – Movement Communicating Bodies in the Aegean Bronze Age

  Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης

  Διαδικτυακό συνέδριο

 • ΠΑΡ 12
  Γερμανία, Χαϊδελβέργη 11/11/2021 - 13/11/2021

  Gesture – Stance – Movement Communicating Bodies in the Aegean Bronze Age

  Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης

  Διαδικτυακό συνέδριο

 • ΣΑΒ 13
  Γερμανία, Χαϊδελβέργη 11/11/2021 - 13/11/2021

  Gesture – Stance – Movement Communicating Bodies in the Aegean Bronze Age

  Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης

  Διαδικτυακό συνέδριο

 • ΚΥΡ 14
 • ΔΕΥ 15
  Κύπρος, Λευκωσία - 19:30

  Archaeo-geophysical surveys: A review from Cyprus

  Πανεπιστήμιο της Κύπρου

  Διαδικτυακή διάλεξη

  Marc-Antoine Vella

 • ΤΡΙ 16
 • ΤΕΤ 17
 • ΠΕΜ 18
  ΗΠΑ, Νέα Υόρκη - 12:00

  A Project in Process: What Can Ancient Craftsmen’s Fingerprints Tell Us about Their Identities?

  New York Aegean Bronze Age Colloquium

  Διαδικτυακή διάλεξη

  Julie Hruby

 • ΠΑΡ 19
  Ελλάδα, Αθήνα

  Τα τεκμήρια μιλούν… για τις πρώτες γυναίκες στην αρχαιολογία (πρώτο μισό 20ου αιώνα)

  Επιγραφικό Μουσείο

  Διαδικτυακό συνέδριο

 • ΣΑΒ 20
 • ΚΥΡ 21
 • ΔΕΥ 22
  Κύπρος, Λευκωσία - 19:30

  Mapping Shipwreck Archaeologies in the Eastern Mediterranean: The sites, the people, and the environment

  Πανεπιστήμιο της Κύπρου

  Διαδικτυακή διάλεξη

  Anna Demetriou

 • ΤΡΙ 23
 • ΤΕΤ 24
  Ελλάδα, Ρέθυμνο - 17:30

  Οι αρχαιολογικές δραστηριότητες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

  Διαδικτυακό συνέδριο

  Ελλάδα, Βόλος - 19:00

  Νέα ευρήματα από την Κνωσό: το θρησκευτικό κέντρο της πόλης

  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

  Διαδικτυακή διάλεξη

  Αθανασία Κάντα

 • ΠΕΜ 25
  Βέλγιο, Louvain-la-Neuve - 17:00

  The Ghost Tsunami of Mt Etna and its Impact on the Mediterranean Basin in the First Half of the 6th Millennium BC (5520 BC)

  UCLouvain-Talos Arc.

  Διαδικτυακή διάλεξη

  Simona V. Todaro & Agata di Stefano

  Ελλάδα, Αθήνα - 20:00

  Transcultural contacts and the influence of the Cyclades on the material culture of Crete during the Bronze Age

  Ιρλανδικό Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών στην Αθήνα & το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου

  Διαδικτυακή διάλεξη

  Katerina Vrettou

 • ΠΑΡ 26
  Ελλάδα, Αθήνα - 18:00

  “Λύκτος, πόλις Κρήτης”: Νέες ανασκαφές και ιστορική διαχρονία

  Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία

  Διαδικτυακή διάλεξη

  Αντώνης Κοτσώνας

 • ΣΑΒ 27
 • ΚΥΡ 28
 • ΔΕΥ 29
 • ΤΡΙ 30