ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

20th European Association of Archaeologists Annual Meeting

Χώρα & πόλη: Τουρκία, Κωνσταντινούπολη
Τόπος διεξαγωγής: Istanbul Technical University
Ημερομηνία & ώρα: 2014/09/10 - 2014/09/14