ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Artifacts as an indicator of Late Bronze Age cave ritual: A reassessment (Τα αντικείμενα ως ενδείξεις τελετουργιών σε σπήλαια κατά την ΥΕΧ: μία επανεκτίμηση)

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22
Ημερομηνία & ώρα: 2011/03/18, 18:30


Ομιλητής/ές: Loeta Tyree