ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

CAA (Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology) GR 2014

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Ρέθυμνο
Τόπος διεξαγωγής: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ημερομηνία & ώρα: 2014/03/07 - 2014/03/08