ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Context and Content: Rethinking the Poros Wall Hoard from Late Bronze Age Mycenae

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 23/11/2023, 19:30


Ομιλητής/ές: Stephanie Aulsebrook

Περισσότερες πληροφορίες

Αφίσα

Εγγραφή

Διοργάνωση: Ιρλανδικό Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών