ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Excavating a Late Cycladic I villa with frescoes at Raos on Thera

Χώρα & πόλη: Αγγλία, Οξφόρδη
Τόπος διεξαγωγής: Ioannou Centre, Seminar Room, First Floor
Ημερομηνία & ώρα: 2013/03/07, 17:00


Ομιλητής/ές: Dr Marisa Marthari (Emerita Director of the Greek Archaeological Service)