ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η ανασκαφική περιπέτεια του Μυκηναϊκού ανακτόρου Θηβών

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Ημερομηνία & ώρα: 01/12/2021, 18:00 - , 19:00


Ομιλητής/ές: Βασίλειος Αραβαντινός