ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η αρχαιολογική δραστηριότητα του ελληνικού κράτους στη Μικρά Ασία από το 1919 ως το 1922. Τα πεπραγμένα και τα χαρακτηριστικά μιας παράλληλης “εκστρατείας”

Χώρα & πόλη: Κύπρος, Λευκωσία
Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα διαλέξεων του Πανεπιστημίου Κύπρου
Ημερομηνία & ώρα: 23/10/2023, 19:30


Ομιλητής/ές: Κώστας Πασχαλίδης

Εγγραφή

Διοργάνωση: Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας (ΕΜΑ) Πανεπιστημίου Κύπρου