ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η ιστορική και αρχαιολογική έρευνα στην Πελοπόννησο, όπως προκύπτει από τα αρχεία των Γ.Α.Κ. νομών Πελοποννήσου και αρχεία άλλων φορέων για την Πελοπόννησο

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Τρίπολη
Τόπος διεξαγωγής: Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο
Ημερομηνία & ώρα: 2013/10/04 - 2013/10/05