ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Inverted practices: Tephra and related cult in the BA Cyclades

Χώρα & πόλη: Βέλγιο, Βρυξέλλες
Ημερομηνία & ώρα: 02/11/2023, 17:00


Ομιλητής/ές: Fanis Mavridis, Paschalis Zafeiriadis, Zarko Tankosic με τους D. Minou, P. Nomikou, T. Druitt, E. Nikolakopoulou, K. Trantalidou