ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Investigating A Minoan Coastal Town In East Crete: New Work At Palaikastro, 2012-16

Χώρα & πόλη: ΗΠΑ, Columbus
Τόπος διεξαγωγής: Ohio State University, Building 004, Room 170, 209 W. 18th Avenue
Ημερομηνία & ώρα: 13/11/2019, 20:00


Ομιλητής/ές: Carl Knappett