ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Managing the landscape in the aftermath of the theran eruption: The system of terraces and dams at Choiromandres, Zakros

Χώρα & πόλη: Βέλγιο, Βρυξέλλες
Ημερομηνία & ώρα: 25/05/2023, 17:00


Ομιλητής/ές: Leonidas Vokotopoulos