ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

New Evidence for Thera Eruption Tsunamis at Çeşme – Bağlararası in western Anatolia

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Βρετανική Σχολή Αθηνών, Upper House
Ημερομηνία & ώρα: 28/11/2022, 19:00


Ομιλητής/ές: Vasif Sahoglu