ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ο σχεδιασμός του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χαλκίδας «Αρέθουσα»: Τερματικός σταθμός σε μια μακρά πορεία

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Μουσείο Ηρακλειδών, Αποστόλου Παύλου 37, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 30/11/2023, 19:00


Ομιλητής/ές: Παρή Καλαμαρά

Περισσότερες πληροφορίες

Διοργάνωση: Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων