ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ο Τρωικός Πόλεμος βάσει των αρχαιολογικών δεδομένων

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Ίδρυμα Μποδοσάκη
Ημερομηνία & ώρα: 03/06/2020


Ομιλητής/ές: Κωνσταντίνος Γιαννακός