ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρακτικές αποθήκευσης και οικιακή οργάνωση στην πρώιμη ΜΕ κοινωνία (ΠΕ ΙΙΙ-ΜΕ ΙΙ περίοδος). Οικία και «Οίκος»

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μακρή 11
Ημερομηνία & ώρα: 2014/01/16, 19:00


Ομιλητής/ές: Παναγιώτης Δ. Μιχαλόπουλος