ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Reading Ancient Greek Kilns: From Archaeology to Archaeomagnetism

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών (Loring Hall), Σουηδίας 54
Ημερομηνία & ώρα: 2013/03/06, 17:00


Ομιλητής/ές: Eleni Hasaki (University of Arizona) & Irene Zananiri (IGME)