ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Rethinking Late Cypriot monumentality

Χώρα & πόλη: Κύπρος, Λευκωσία
Ημερομηνία & ώρα: 13/11/2023, 19:30


Ομιλητής/ές: Kevin Fisher

Εγγραφή

Διοργάνωση: Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας (ΕΜΑ) Πανεπιστημίου Κύπρου