ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Settimana Dottorale Scienze dell’Antichità

Χώρα & πόλη: Ιταλία, Βενετία
Τόπος διεξαγωγής: Aula Geymonat Malcanton-Marcorà / Aula Berengo, Ca’ Foscari
Ημερομηνία & ώρα: 08/05/2023 - 12/05/2023

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα

Διοργάνωση: Dipartimento di Studi Umanistici (Filippomaria Pontani); Dottorato Interateneo in Scienze dell’Antichità