ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Spatial Analysis in the Study of the City-state of Ancient Paphos: Current results of the Palaepaphos Urban Landscape Project (2006-2022)

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Μακρή 11, Αθήνα 117 42
Ημερομηνία & ώρα: 30/10/2023, 19:00


Ομιλητής/ές: M. Iacovou & K. Kopanias