ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 The vitality of writing traditions in the Bronze Age Aegean and Iron Age Cyprus – and their unexpected relevance for the modern day

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 15/06/2023, 19:00


Ομιλητής/ές: Dr Philippa Steele