ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

The Work of the School, 2012 (James C. Wright) & Tsoungizan Surprises: The Introduction of an Aegean Lifestyle to an Inland Corinthian Village during the Shaft Grave Era (Jeremy Rutter)

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
Τόπος διεξαγωγής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Ημερομηνία & ώρα: 2013/03/12, 19:00


Ομιλητής/ές: James C. Wright & Jeremy Rutter (AIA Gold Medalist 2013)