ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Το μεσοελλαδικό Άργος: μια πορεία προς την κοινωνική πολυπλοκότητα

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)
Ημερομηνία & ώρα: 2013/12/06, 19:00


Ομιλητής/ές: Άννα Φίλιππα-Touchais (École française d’Athènes) & Gilles Touchais (Paris I-Sorbonne)