ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΙΓΑΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Calculating the manpower requirements for the construction of Neopalatial buildings in Crete: pitfalls, challenges and possibilities

, Αιγαιακές Σπουδές 1, 2016, 57-81

Construction methods and materials have received a fair amount of attention from scholars of Bronze Age Crete. Particularly in recent decades, discussions on materials and techniques are invariably included in publications of individual buildings or settlements.

Sea Peoples, Egypt, and the Aegean: The transference of maritime technology in the Late Bronze–Early Iron transition (LH IIIB–C)

, Αιγαιακές Σπουδές 1, 2014, 21-56

The appearance of the brailed rig and loose–footed sail at the end of the Late Bronze Age revolutionized seafaring in the eastern Mediterranean. The most famous early appearance of this new technology is found in history’s first visual representation of a naval battle, on the walls of Ramesses III’s mortuary temple at Medinet Habu, where both Egyptian and Sea Peoples ships are depicted with this new rig, as well as top–mounted crow’s nests and decking upon which shipborne warriors do battle.

Shifting boundaries: The transition from the Middle to the Late Bronze Age in the Aegean under a new light

, Αιγαιακές Σπουδές 1, 2014, 1-20

Το άρθρο αυτό προτείνει κάποιους συγχρονισμούς λαμβάνοντας κυρίως υπόψη την κεραμεική τυπολογία. Η περίοδος στην οποία επικεντρώνεται είναι η πρώιμη Ύστερη Εποχή του Χαλκού και τα στοιχεία που παρουσιάζονται προέρχονται από την ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη και τις Κυκλάδες.