ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

O παρών κατάλογος παρουσιάζει περιοδικά που δημοσιεύουν άρθρα και βιβλιοκρισίες για την αιγαιακή προϊστορία, και εκδίδονται ανελλιπώς (ή τουλάχιστον σταμάτησαν τη δράση τους πριν από λίγα χρόνια). Ο κατάλογος θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2018. 

Shima. The International Journal of Research into Island Cultures

2007 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Shima Publishing
Χώρα: Αυστραλία
Δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: http://www.shimajournal.org/index.php
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: http://www.shimajournal.org/issues.php#previous
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Skyllis

1998 to date

Publisher: German Society for the Promotion of Underwater Archaeology
Country: Germany
Published in printed version
Website: http://www.deguwa.org/?id=11
Free downloads: –
Abbreviations AJA: –
Abbreviation BCH: –
Abbreviation AM: –

Studi Micenei ed Egeo-Anatolici

1966 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Consiglio Nazionale delle Ricerche
Χώρα: Ιταλία
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://smea.isma.cnr.it/
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: SMEA
Συντομογραφία BCH: SMEA
Συντομογραφία AM: SMEA

Studia Praehistorica

1976 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Bulgarian Academy of Sciences
Χώρα: Βουλγαρία
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: –
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Studia Troica

1991 μέχρι σήμερα

Εκδότης: P. von Zabern
Χώρα: Γερμανία
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: –
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: ST
Συντομογραφία AM: StTroica

Time and Mind. The Journal of Archaeology, Consciousness and Culture

2008 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Routledge – Taylor & Francis Group
Χώρα: Αγγλία
Δημοσιεύεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: http://www.tandfonline.com/toc/rtam20/current
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Transcultural Studies

2010 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Χώρα: Γερμανία
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/transcultural/index
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: http://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/transcultural/issue/archive
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

World Archaeology

1969 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Taylor & Francis Group
Χώρα: Αγγλία
Δημοσιεύεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: http://www.tandfonline.com/toc/rwar20/current
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: WorldArch
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: WorldA

Αιγαιακές Σπουδές

2014 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: https://www.aegeussociety.org
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: https://www.aegeussociety.org/gr/index.php/aegean-studies/
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Ακάμας. Όμιλος Ανάδειξης Μνημείων Σαλαμίνας

2007 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Ακάμας – Όμιλος Ανάδειξης Μνημείων Σαλαμίνος
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://akamas.uoi.gr/index.htm
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

ΑΛΣ. Περιοδική έκδοση της Εταιρείας Στήριξης Σπουδών Προϊστορικής Θήρας

2003-2009/2010

Εκδότης: Εταιρεία Στήριξης Σπουδών Προϊστορικής Θήρας
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: –
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Αριάδνη. Επιστημονικό Περιοδικό της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

1983 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: http://www.phl.uoc.gr/ekdoseis/ariadni.php
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: http://www.phl.uoc.gr/ekdoseis/ariadni.php
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –
Συντομογραφία σε ελληνικές δημοσιεύσεις: Αριάδνη

Αρχαιολογία και Τέχνες

1981 μέχρι σήμερα

Εκδότης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Ε.
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: http://www.archaiologia.gr/
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: http://www.archaiologia.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CF%8E%CE%BD/
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –