ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

O παρών κατάλογος παρουσιάζει περιοδικά που δημοσιεύουν άρθρα και βιβλιοκρισίες για την αιγαιακή προϊστορία, και εκδίδονται ανελλιπώς (ή τουλάχιστον σταμάτησαν τη δράση τους πριν από λίγα χρόνια). Ο κατάλογος θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2018. 

Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών

1968 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: –
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: http://eshop.museumshops.gr/bibliasimple ή http://dspace.museumshops.gr/xmlui/handle/123456789333/2
Συντομογραφία AJA: AAA
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: AAA
Συντομογραφία σε ελληνικές δημοσιεύσεις: ΑΑΑ

Αρχαιολογική Εφημερίς

1837 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://www.archetai.gr/site/content.php?artid=1116
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο (1837-1926): http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch και http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem
Συντομογραφία AJA: ArchEph
Συντομογραφία BCH: AEph
Συντομογραφία AM: AEphem
Συντομογραφία σε ελληνικές δημοσιεύσεις: ΑΕ

Αρχαιολογικόν Δελτίον

1885-1892, 1915-1933/35, 1960 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: –
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: (1888-1892) http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deltion_arch και (1888-2013) http://eshop.museumshops.gr/bibliasimple
ή http://dspace.museumshops.gr/xmlui/handle/123456789333/2
Συντομογραφία AJA: ArchDelt
Συντομογραφία BCH: AD
Συντομογραφία AM: ADelt A (για τις Μελέτες), ADelt B (για τα Χρονικά)
Συντομογραφία σε ελληνικές δημοσιεύσεις: ΑΔ

Διαχρονία. Περιοδική έκδοση του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ιστορίας- Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

1997 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ιστορίας – Αρχαιολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: –
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Εγνατία. Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

1989 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://www.hist.auth.gr/el/egnatia
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο (2001/2002-2009): http://www.hist.auth.gr/el/egnatia
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: Egnatia
Συντομογραφία AM: Egnatia
Συντομογραφία σε ελληνικές δημοσιεύσεις: Εγνατία

ΕΝΑΛΙΑ

1989 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Ινστιτούτο Ενάλιων Αρχαιολογικών Ερευνών
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: –
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών

1972 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: https://lefkadika.gr/publications/epetirides/index.html
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Επιστημονική Επετηρίς του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου

1962 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Τμήμα Αρχαιοτήτων, Κυβέρνηση Κύπρου
Χώρα: Κύπρος
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

ΕΥΛΙΜΕΝΗ

2000 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://www.eulimene.eu/index.php
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Θέματα Αρχαιολογίας

2017 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Θέματα Αρχαιολογίας
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε ηλεκρονική μορφή
Ιστότοπος: http://www.themata-archaiologias.gr/
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: http://www.themata-archaiologias.gr/
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Κρητικά Χρονικά. Κείμενα και Μελέται της Κρητικής Ιστορίας

1947 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: https://www.historical-museum.gr/gr/ekim/view/krhtika-chronika
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: http://online.cretica-chronica.gr/
Συντομογραφία AJA: CretChron
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: KretChron
Συντομογραφία σε ελληνικές δημοσιεύσεις: Κρητικά Χρονικά

ΚΡΙΣΗ

2017 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Εκδόσεις Τόπος
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://e-krisi.gr/
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –

Ο Μέντωρ. Χρονογραφικό και ιστοριοδιφικό δελτίο της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας

1988 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://www.archetai.gr/site/content.php?artid=28
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: –
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –
Συντομογραφία σε ελληνικές δημοσιεύσεις: Μέντωρ

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας

1837 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή
Ιστότοπος: http://www.archetai.gr/site/content.php?artid=1119 
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο (1842-1926): http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt
Συντομογραφία AJA: Prakt
Συντομογραφία BCH: PAAH
Συντομογραφία AM: Prakt
Συντομογραφία σε ελληνικές δημοσιεύσεις: ΠΑΕ

Προ-ιστορήματα

2009 μέχρι σήμερα

Εκδότης: Όμιλος Μελέτης και Προβολής της Ελληνικής Προϊστορίας
Χώρα: Ελλάδα
Δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος: https://proistoria.wordpress.com/pro-istorimata/
Δωρεάν λήψεις από το διαδίκτυο: https://proistoria.wordpress.com/pro-istorimata/
Συντομογραφία AJA: –
Συντομογραφία BCH: –
Συντομογραφία AM: –