ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5 Μαρτίου 2012

Τέλος στον περιορισμό του 24μηνου για τους αρχαιολόγους. Ήρθε ο νέος περιορισμός του 60μηνου…

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ψηφίστηκε από τη Βουλή το Νομοσχέδιο για την «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις», όπου στο άρθρο 40 προβλέπεται:

«Άρθρο 40
1. Συμβάσεις εργασίας που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ή του εποπτευόμενου από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) και των ίδιων εργαζομένων που απασχολούνται με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας ως επιστημονικό προσωπικό και εξειδικευμένοι τεχνίτες σε έργα έρευνας, ανασκαφής, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και έργων τέχνης, ή είναι απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, απαγορεύεται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134), να υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης. Για τον υπολογισμό της χρονικής διάρκειας των πέντε (5) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε προϋφιστάμενη, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απασχόληση των ανωτέρω εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε..
2. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004.
3. Οι περιορισμοί του π.δ. 164/2004 και της παραγράφου 1 του παρόντος δεν ισχύουν στις περιπτώσεις εκτέλεσης προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς για την απασχόληση των εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα στο ίδιο ή σε διαφορετικό έργο.»

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.