ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

17 Δεκεμβρίου 2013

Το πρόσφατο έργο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας

Ελένη Παναγοπούλου-Καράμπελα, Aρχαιολογία & Τέχνες, 16-12-2013

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας (ΕΠΣΝΕ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι υπεύθυνη για την έρευνα, την προστασία και την ανάδειξη των σπηλαίων και παλαιοντολογικών καταλοίπων της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, του νότιου και νοτιοανατολικού Αιγαίου, της Κρήτης και του Ιονίου. Στο πλαίσιο αυτό διεξάγει έρευνες πεδίου και ανασκαφές σε σπήλαια που διασώζουν αρχαιολογικά κατάλοιπα από την απώτατη προϊστορία (Παλαιολιθική, Μεσολιθική) έως και τους βυζαντινούς χρόνους. Στελεχώνεται με εξειδικευμένους επιστήμονες στην αρχαιολογία, τη γεωλογία, τη βιολογία και την παλαιοντολογία, οι οποίοι διενεργούν λεπτομερείς εργασίες ανασκαφής, τεκμηρίωσης και ανάλυσης των αρχαιολογικών ευρημάτων, των διαδικασιών απόθεσης και διατήρησής τους και των γεωλογικών σχηματισμών που τα διασώζουν. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με ελληνικά και διεθνή ερευνητικά ιδρύματα.

Παράλληλα με το επιστημονικό της έργο, η ΕΠΣΝΕ ασκεί εντατικές διοικητικές αρμοδιότητες επί των σπηλαίων, οι οποίες συνεπάγονται στοχευμένες δράσεις για τη διαχείριση και την προστασία τους σε συνεργασία και με τις τοπικές κοινωνίες. Τα τελευταία πέντε χρόνια η ΕΠΣΝΕ έχει υλοποιήσει, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007-2013, έργα υποδομών με στόχο την ανάδειξη σπηλαίων και βραχοσκεπών με ιδιαίτερο αρχαιολογικό και ανθρωπολογικό ενδιαφέρον, σε χώρους επισκέψιμους για το κοινό. Τα έργα εντάσσονται στη λογική της ήπιας ανάδειξης των μνημείων πολιτισμικής κληρονομιάς με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και με προσήλωση στην επιστημονική πληροφορία που έχει τεκμηριωθεί για κάθε χώρο.

Περισσότερα: http://archaiologia.gr

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.