ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Rethinking the ‘Priest King’ stucco relief from Knossos, Minoan kingship and religion

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 19/03/2021, 18:30


Ομιλητής/ές: Wolf-Dietrich Niemeier