ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2012

24 Απριλίου 2012

2000-2010. Από το ανασκαφικό έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη (επιμέλεια)

2000-2010. Από το ανασκαφικό έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων

Πόλη: Αθήνα

Έτος: 2012

Εκδότης: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Περίληψη

Το ανασκαφικό έργο που επιτέλεσαν οι Εφορείες Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΤ τα τελευταία χρόνια είναι τώρα στο διαδίκτυο. Δημοσιευμένο συστηματικά μέχρι σήμερα μόνο από την έκδοση “Αρχαιολογικόν Δελτίον”, το έργο των αρχαιολόγων του ΥΠΠΟ παρέμενε μέχρι σήμερα – εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις – δύσκολα προσβάσιμο και συνεπώς σχετικά άγνωστο. Σήμερα όμως η ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΤ φιλοξενεί ειδική κατηγορία όπου αναφέρονται τα πεπραγμένα της κάθε ΕΠΚΑ και ΕΒΑ μεταξύ 2000 και 2010. Εδώ τα ονόματα των Εφορειών, διατεταγμένα κατά γεωγραφική θέση, αποτελούν σύνδεσμοι σε αρχεία pdf όπου αναφέρεται εμπλουτισμένο με φωτογραφίες το έργο της κάθε Εφορείας. Η όλη έκδοση έχει την γενική επιμέλεια της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΤ, Μ. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη.

Η νέα κατηγορία του ιστοτόπου του ΥΠΠΟΤ δεν στοχεύει να υποκαταστήσει το “Αρχαιολογικόν Δελτίον”, του οποίου το περιεχόμενο είναι εκτενέστερο. Στοχεύει όμως να φέρει πιο κοντά στους πολίτες το έργο των αρχαιολόγων.

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ [3]

1. ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ
Α’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [7]
Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [15]
Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [21]
ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [27]
1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [33]

2. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Θ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [43-48]
Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [49]
ΙΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [53]
ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [57]
ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [63]
22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [69]
23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [73]
24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [79]

3. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Δ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [89]
Ε΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [93]
ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [99]
Ζ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [105]
ΛΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [111]
ΛΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [117]
ΛΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [123]
5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [131]
6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [135]
25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [139]
26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [143]

4. ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΙΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [151]
ΙΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [157]
ΛΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [161]
7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [169]
19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [173]

5. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ
ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [181]
ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [187]
ΙΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [193]
ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [201]
ΚΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [205]
ΚΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [213]
ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [217]
Λ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [223]
9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [231]
10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [235]
11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [241]
12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [245]
15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [249]
16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [255]
17η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [259]

6. ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [265]
3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [271]
14η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [275]

7. ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [283]
2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [289]

8. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [297]
4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [305]

9. ΚΡΗΤΗ
ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [311]
ΚΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [317]
ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [321]
13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [327]
28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [335]

10. ΗΠΕΙΡΟΣ
ΙΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [343]
ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [349]
ΛΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [355]
8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [359]

11. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Η΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [365]
ΛΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [371]
20ή Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [379]
21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [381]
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων [387]
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος [393]
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος [397]

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 403-404

Διαβάστε το βιβλίο ψηφιακά


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.