ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2010

13 Μαΐου 2011

Αγγελοχώρι Ημαθίας. Οικισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Τόμος Ι

Ευαγγελία Στεφανή

Διαβάστε το βιβλίο στο διαδίκτυο

Αγγελοχώρι Ημαθίας. Οικισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Τόμος Ι

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Έτος: 2010

Εκδότης: Αδελφοί Κυριακίδη

Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 334 σ., ασπρόμαυρες εικόνες, 42 έγχρωμοι και ασπρόμαυροι πίνακες εικόνων, 2 χάρτες, ξεχωριστός φάκελος με 1 αναδιπλούμενο γεωλογικό χάρτη και 3 αναδιπλούμενα σχέδια

Με τη συμβολή των Σ.Μ. Βαλαμώτη, Ρ. Βεροπουλίδου, Κ. Κούλη, Α. Κωνσταντινίδου, Γ. Μανιάτη, Ν. Μερούση, Κ. Παυλόπουλο, Σ. Χατζητουλούση και Ρ. Χρηστίδου.

Περίληψη

Η ανασκαφή στο Αγγελοχώρι διήρκεσε από το 1994 έως και το 2003 και κατά τη διάρκειά της αποκαλύφθηκαν τα υλικά κατάλοιπα ενός οικισμού της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, του πρώτου ανασκαμμένου στην περιοχή. Από το 2000 ξεκίνησε το πρόγραμμα μελέτης του υλικού από ομάδα επιστημόνων με την οικονομική χορηγία του «Shelby White – Leon Levy Program for Archaeological Publica­tions», του Πανεπιστημίου του Harvard (2000-2002). Επίσης η έρευνα στηρίχθηκε οικονομικά από το Mediterranean Archaeological Trust.

Σε αυτό το πρώτο μέρος της δημοσίευσης παρουσιάζονται τα δεδομένα για το φυσικό περιβάλλον, τις φάσεις κατοίκησης, τη στρωματογραφία, την αρχιτεκτονική και τις οικοδομικές τεχνικές καθώς και για την οικονομία με βάση το αρχαιοβοτανολογικό, το οστρεοαρχαιολογικό και το αρχαιοζωολογικό υλικό και την τεχνολογία με βάση τη μελέτη των οστέινων εργαλείων. Ορισμένες από τις παραπάνω μελέτες δεν είναι ακόμη ολοκληρωμένες, καθώς οι ειδικοί σκοπεύουν να συνεχίσουν την έρευνα, προκειμένου τα πορίσματά τους να είναι επαρκέστατα τεκμηριωμένα. Στόχος είναι στον επόμενο, δεύτερο τόμο της δημοσίευσης να παρουσιαστεί η κεραμική και οι άλλες κατηγορίες κινητών ευρημάτων (πήλινα και μεταλλικά αντικείμενα, λίθινα εργαλεία), η κατανομή τους στον χώρο αλλά και να υπάρχει. η ολοκληρωμένη παρουσίαση ομάδων υλικού που σε αυτή τη φάση παρουσιάζονται προκαταρκτικά, όπως το αρχαιοζωολογικό υλικό και τα οστέινα εργαλεία.

Η ανά χείρας συλλογική εργασία αποτελεί τον καρπό της προσπάθειας αρκετών ανθρώπων, οι οποίοι κάτω από συνθήκες αντίξοες σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο, προσπάθησαν να παρουσιάσουν το υλικό με όσο μπορούσαν πληρέστερο τρόπο. Οπωσδήποτε, όπως συχνά συμβαίνει στην αρχαιολογική έρευνα, είναι περισσότερα τα ερωτήματα που έμειναν ανοιχτά σε σχέση με αυτά που απαντήθηκαν. Μακάρι. στο μέλλον νέες έρευνες, τόσο στον ίδιο τον οικισμό του Αγγελοχωρίου όσο και σε άλλους προϊστορικούς οικισμούς της Ημαθίας να μπορέσουν να τα απαντήσουν και να σκιαγραφήσουν με πληρότητα τα χαρακτηριστικά της προϊστορικής κατοίκησης στην περιοχή.

Διαβάστε το βιβλίο στο διαδίκτυο

Περιεχόμενα

Συντομογραφίες [13]

Πρόλογος [15]

Κεφάλαιο 1: Η θέση και η ανασκαφή (Ευαγγελία Στεφανή)

1.1. Ο προϊστορικός οικισμός και το τοπίο. Ένα σύντομο θεωρητικό πλαίσιο [19]

1.2. Η τούμπα και η γύρω περιοχή [21]

1.3. Χρονικό της έρευνας [26]

1.4. Μεθοδολογία ανασκαφής και τεκμηρίωσης [30]

Κεφάλαιο 2: Το φυσικό περιβάλλον

2.1. Παλαιογεωγραφία, κλίμα και βλάστηση στην πεδιάδα της Δυτικής Μακεδονίας (Κοσμάς Παυλόπουλος & Κατερίνα Κούλη) [33]

2.2. Το παλαιοπεριβάλλον του οικισμού κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού: αποτελέσματα της παλυνολογικής έρευνας (Κατερίνα Κούλη) [47]

Κεφάλαιο 3Α: Φάσεις κατοίκησης, στρωματογραφία, χρονολόγηση

3.1. Οι φάσεις κατοίκησης του οικισμού (Ευαγγελία Στεφανή & Νίκος Μερούσης) [53]

3.2. Συγχρονισμός των οικιστικών φάσεων του Αγγελοχωρίου με τις φάσεις άλλων μακεδονικών οικισμών της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (Ευαγγελία Στεφανή) [58]

3.3. Στρωματογραφία (Ευαγγελία Στεφανή) [59]

Κεφάλαιο 3Β: Ραδιοχρονολογήσεις

3.4. Χρονολόγηση δειγμάτων με Άνθρακα 14 (Γιάννης Μανιάτης) [79]

Κεφάλαιο 4: Αρχιτεκτονική

4.1. Οι οικοδομικές πρακτικές στο Αγγελοχώρι. Η συμβολή της μελέτης των οικοδομικών θραυσμάτων πηλού (Σταμάτης Χατζητουλούσης) [91]

4.2. Σπίτια και οικιακές κατασκευές (Ευαγγελία Στεφανή) [123]

4.3. Οι επιχωματώσεις και το άνδηρο (Ευαγγελία Στεφανή) [146]

4.4. Οι λάκκοι (Ευαγγελία Στεφανή) [155]

4.5. Οι λίθινες κατασκευές της κορυφής (Ευαγγελία Στεφανή) [158]

4.6. Η οργάνωση του κατοικημένου χώρου: προκαταρκτικές παρατηρήσεις (Ευαγγελία Στεφανή) [164]

Κεφάλαιο 5: Η ανθρώπινη δραστηριότητα στον οικισμό μέσα από τα φυτά και τις χρήσεις τους: η συμβολή των αρχαιοβοτανικών δεδομένων (Σουλτάνα Μαρία Βαλαμώτη)

5.1. Εισαγωγή [171]

5.2. Δειγματοληψία και επεξεργασία στο πεδίο και στο εργαστήριο [172]

5.3. Τα είδη [173]

5.4. Αγροτικές δραστηριότητες και διατροφή στο Αγγελοχώρι κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού [176]

Κεφάλαιο 6: Προκαταρκτική ανάλυση και ερμηνεία του αρχαιοζωολογικού υλικού (Αφροδίτη Κωνσταντινίδου)

6.1. Μέθοδοι ανάλυσης [199]

6.2. Έλεγχος της δράσης ταφονομικών μηχανισμών [203]

6.3. Ταξινομική σύνθεση του δείγματος [206]

6.4. Ανατομική αντιπροσώπευση των ειδών [207]

6.5. Ηλικία σφαγής – τα δεδομένα από την ανάπτυξη, φθορά των δοντιών και συνοστέωση των οστών [209]

6.6. Συζήτηση [211]

Κεφάλαιο 7: Το οστρεοαρχαιολογικό σύνολο (Ρένα Βεροπουλίδου)

7.1. Εισαγωγή [221]

7.2. Συλλογή δεδομένων και μέθοδος μελέτης [221]

7.3. Σύνθεση οστρεοαρχαιολογικού υλικού [222]

7.4. Χωρική ανάλυση και ερμηνεία [223]

7.5. Σύνοψη [225]

Κεφάλαιο 8: Οστέινα αντικείμενα. Κατάλογος και παρατηρήσεις (Ροζαλία Χρηστίδου)

8.1. Εισαγωγή [229]

8.2. Κατάλογος [231]

8.3. Παρατηρήσεις [238]

Συμπεράσματα (Ευαγγελία Στεφανή) [247]

Summary [253]

Βιβλιογραφία [269]

Πίνακες και χάρτες [289]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.