ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2013

30 Οκτωβρίου 2013

Construire en Crète Minoenne. Une approche énergétique de l’architecture néopalatiale

Maud Devolder

Construire en Crète Minoenne. Une approche énergétique de l’architecture néopalatiale

Πόλη: Leuven/Liège

Έτος: 2013

Εκδότης: Peeters

Σειρά: Aegaeum 35

Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, vi &163 σ., 23 α/μ εικόνες, 3 α/μ χάρτες, 32 α/μ πίνακες εικόνων, 26 γραφήματα, 29.4x21 εκ.

Περίληψη (στα Γαλλικά)

L’architecture crétoise néopalatiale (XVIIe-XVe s. av. J.-C.) est étudiée selon une approche énergétique qui permet de déterminer le temps nécessaire à la construction d’un édifice. Le nombre total d’heures de travail dévolues à l’accomplissement des différentes tâches sur le chantier, depuis l’acquisition des matériaux jusqu’à leur mise en place, est estimé. L’approche permet d’appréhender les comportements des bâtisseurs tels qu’ils se révèlent dans le choix et l’utilisation de matériaux distincts ou dans les travaux d’aménagement du terrain préalables à l’érection du bâtiment. Les résultats de l’application de l’approche énergétique à une sélection d’édifices illustrent la participation des habitants à la construction de leur propre maison, à la différence de la main-d’œuvre abondante et en partie spécialisée impliquée dans la construction de bâtiments aux traits architecturaux élaborés. La diversité des résultats obtenus suggère l’accès ouvert à la main-d’œuvre spécialisée, à laquelle l’élite néopalatiale disposait d’un accès certes privilégié, mais non pas exclusif.

Περιεχόμενα

Avant-propos [iii]
Abréviations [v]

INTRODUCTION [1]

1. La Crète néopalatiale [1]
2. L’approche énergétique de l’environnement bâti [4]
3. Objectifs de la recherché [6]

PREMIÈRE PARTIE. L’APPROCHE ÉNERGÉTIQUE : COÛTS STANDARDS [11]

I.1. PRÉPARATION DU TERRAIN [12]

I.2. MAÇONNERIE EN PIERRE [14]

2.1. Maçonnerie en pierre de taille [20]
2.2. Maçonnerie en moellons ou blocs [23]
2.3. Transport des matériaux [24]
2.4. Manufacture de la pierre [31]
2.5. Érection de la maçonnerie [34]

I.3. MURS EN BRIQUES [35]

3.1. Approvisionnement en matériaux composant les briques [36]
3.2. Manufacture des briques [37]
3.3. Construction de murs en briques [37]

I.4. MORTIER [38]

I.5. ÉLÉMENTS ARCHITECTONIQUES EN BOIS [39]

5.1. Approvisionnement en bois [40]
5.2. Manufacture du bois [40]
5.3. Construction en bois [41]

I.6. SYNTHÈSE DES COÛTS STANDARDS [42]

DEUXIÈME PARTIE. ÉTUDE DE CAS: L’ARCHITECTURE CRÉTOISE NÉOPALATIALE [49]

II.1. APPLICATION DES COÛTS STANDARDS [51]

1.1. L’édifice de Klimataria-Manares [51]
1.2. L’édifice d’Achladia [55]
1.3. Le palais de Gournia [60]
1.4. Le quartier des artisans à Mochlos [69]
1.5. Le bâtiment C3 sur l’îlot de Mochlos [76]
1.6. La ferme de Chalinomouri [78]
1.7. Les bâtiments AA, AB, AP, AM, AD Nord, AD Centre, AC, BS/BV, BC et BY
et la Plateia à Pseira [80]
1.8. La South House, la House of the Chancel Screen, la South-East House, la House of the Frescoes, la Royal Villa et l’Unexplored Mansion à Knossos [100]

II.2. INTERPRÉTATION [116]

2.1. Approche énergétique de la main-d’œuvre [119]
2.2. Impact du facteur énergétique sur la production de l’environnement bâti [132]

CONCLUSION [141]

LISTE DES TABLEAUX ET DES GRAPHES [145]
BIBLIOGRAPHIE [147]
LISTE DES ILLUSTRATIONS [165]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.