ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2010

2 Φεβρουαρίου 2011

Cretan Offerings: Studies in Honour of Peter Warren

Olga Krzyszkowska (επιμέλεια)

Cretan Offerings: Studies in Honour of Peter Warren

Πόλη: London

Έτος: 2010

Εκδότης: British School at Athens

Σειρά: BSA Studies 18

Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, xl & 400 σ., 221 εικόνες, συμπεριλαμβανομένων 20 έγχρωμων, 4 πίνακες, 29,7×21 εκ.

Περίληψη (στα Αγγλικά)

In recognition of the outstanding contribution made by Peter Warren to Aegean archaeology — and in particular to Cretan studies — this volume offers a collection of 36 papers reflecting his wide-ranging research interests. Among the topics addressed are material culture and iconography, including frescoes, pottery, seals and stone vases; chronology, inter-site relationships, overseas connections and religion; Knossos and the legacy of Sir Arthur Evans; and the natural world, Minoan and modern. While some papers present unpublished material for the first time, others reflect on broader themes, offering important new insights into perennial problems of Minoan archaeology. Thus, as a whole, the volume serves as an important overview of current research into Bronze Age Crete and its wider relations, both spatially and temporally.

Περιεχόμενα

List of abbreviations [ix]

List of figures [xi]

List of tables [xvi]

Abstracts/Περιλήψεις [xvii]

Preface [xxix]

Reminiscences [xxxi]

Bibliography of Peter Warren [xxxii]

 1. Philip P. Betancourt, ‘The EM I pithoi from Aphrodite’s Kephali’ [1-10]
 2. Manfred Bietak, ‘Minoan presence in the pharaonic naval base of Peru-nefer’ [11-24]
 3. Keith Branigan, ‘The Late Prepalatial resurrected’ [25-32]
 4. Cyprian Broodbank, ‘Braudel’s Bronze Age’ [33-40]
 5. Gerald Cadogan, ‘Goddess, nymph or housewife; and water worries at Myrtos?’ [41-48]
 6. Kostis S. Christakis, ‘A wine offering to the Central Palace Sanctuary at Knossos: the evidence from KN Zb 27’ [49-56]
 7. Anna Lucia D’Agata, ‘The many lives of a ruin: history and metahistory of the Palace of Minos at Knossos’ [57-70]
 8. Costis Davaras, ‘One Minoan peak sanctuary less: the case of Thylakas’ [71-88]
 9. Nota Dimopoulou, ‘A gold discoid from Poros, Herakleion: the guard dog and the garden’ [89-100]
 10. Christos C. Doumas, ‘Crete and the Cyclades in the Early Bronze Age: A view from the north’ [101-106]
 11. Jan Driessen, ‘The goddess and the skull: some observations on group identity in Prepalatial Crete’ [107-118]
 12. Doniert Evely, ‘On a lentoid flask of red marble from Knossos’ [119-130]
 13. Geraldine Gesell, ‘The snake goddesses of the LM IIIB and LM IIIC periods’ [131-140]
 14. Birgitta P. Hallager, ‘The elusive Late IIIC and the ill-named Subminoan’ [141-156]
 15. Erik Hallager, ‘A note on a lost stirrup jar from Knossos’ [157-160]
 16. Sinclair Hood, ‘The Middle Minoan Cemetery on Ailias at Knossos’ [161-168]
 17. Olga Krzyszkowska, ‘Impressions of the natural world: landscape in Aegean glyptic’ [169-188]
 18. Vincenzo La Rosa, ‘A new Early Minoan clay model from Phaistos’ [189-194]
 19. Angeliki Lebessi, ‘Hermes as Master of Lions at the Syme Sanctuary, Crete’ [195-202]
 20. Colin Macdonald, ‘Rejection and revival of traditions: Middle Minoan II–IIIA footed goblets or eggcups at Knossos’ [203-212]
 21. Irene Nikolakopoulou, ‘Middle Cycladic iconography: a social context for ‘A new chapter in Aegean art’’ [213-222]
 22. Krzysztof Nowicki, ‘Myrtos Fournou Korifi: before and after’ [223-238]
 23. Ingo Pini, ‘An unusual four-sided prism’ [239-242]
 24. Lefteris Platon, ‘On the dating and character of the ‘Zakros pits deposit’’ [243-258]
 25. Jean-Claude Poursat, ‘Malia: palace, state, city’ [259-268]
 26. Oliver Rackham, Jennifer Moody, Lucia Nixon & Simon Price, ‘Some field systems in Crete’ [269-284]
 27. Colin Renfrew, ‘Contrasting trajectories: Crete and the Cyclades during the Aegean Early Bronze Age’ [285-292]
 28. Georgios Rethemiotakis, ‘A shrine-model from Galatas’ [293-302]
 29. Joseph W. Shaw, ‘Setting in the palaces of Minoan Crete: a review of how and when’ [303-314]
 30. Maria C. Shaw, ‘A fresco of a textile pattern at Pylos: the importation of a Minoan artistic technique’ [315-320]
 31. Anna Simandiraki-Grimshaw, ‘The human body in Minoan religious iconography’ [321-330]
 32. Jeffrey S. Soles, ‘Evidence for ancestor worship in Minoan Crete: new finds from Mochlos’ [331-338]
 33. Metaxia Tsipopoulou, ‘The work of Arthur Evans at Knossos as documented in the Historical Archive of the Greek Archaeological Service (1922–31) [339-352]
 34. Andonis S. Vasilakis, ‘Myrtos Fournou Korifi and Trypiti Adami Korfali: similarities and differences in two Prepalatial settlements in southern Crete’ [353-358]
 35. Maria Vlazaki, ‘Iris Cretica and the Prepalatial workshop of Chamalevri’ [359-366]
 36. Malcolm H. Wiener,A point in time’ [367-377]

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.