ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2013

18 Δεκεμβρίου 2014

Die ausgehende frühe und die beginnende mittlere Bronzezeit in Troia. Archäologische Untersuchungen zu ausgewählten Fundkomplexen der Perioden Troia IV und Troia V. Band 4, 1-2

Stephan Blum

Die ausgehende frühe und die beginnende mittlere Bronzezeit in Troia. Archäologische Untersuchungen zu ausgewählten Fundkomplexen der Perioden Troia IV und Troia V. Band 4, 1-2

Πόλη: Darmstadt

Έτος: 2013

Εκδότης: Verlag Philipp von Zabern

Σειρά: Studia Troica

Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 2 τόμοι, 480 & 508 σ., τομ. 1: 72 έγχρωμες και 82 α/μ εικ., τομ. 2: 82 έγχρωμες και 320 α/μ εικ.

Περίληψη

Το παρόν βιβλίο αποτελεί βελτιωμένη δημοσίευση της διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα, η οποία υποστηρίχθηκε το χειμώνα του 2011/2012 στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Tübingen.

Περιεχόμενα

Teil 1

Vorbemerkung [13]

Forschungsgeschichte [17]

2.1. Die Ergebnisse der Ausgrabungen von Heinrich Schliemann und Wilhelm Dörpfeld [18]

2.2. Die Ausgrabungen der University of Cincinnati 1932-1938 [26]

Architektur und Stratigraphie der Quadrate A 5/6 [137]

3.1. Quadrate A 5/6: Lage und forschungsgeschichtliche Betrachtung

3.2. Perioden-und Phasenunterteilung der Quadrate A 5/6

Quadrate A 5/6: Keramik der Perioden Troia IV und Troia V [169]

4.1. Methoden der Datenaufnahme und Auswertung [170]

4.2. Klassifikation der Keramik nach Waren [170]

4.3. Formen [191]

4.4. Korrelation von Waren und Formenklassen [205]

4.5. Dekorationen [207]

4.6. Beobachtungen zur Herstellungstechnik Troia IV- und Troia V-zeitlicher Keramik [211]

4.7. Stratigraphie und Chronologie der Keramik [217]

Die Kleinfunde der Perioden Troia IV und V der Quadrate A 5/6 [251]

5.1. Klassifikation der Kleinfunde [252]

5.2. Keramische Kleinfunde [253]

5.3. Kleinfunde aus Knochen [263]

5.4. Kleinfunde aus Metall [265]

5.5. Kleinfunde aus Stein [268]

5.6. Beurteilung [280]

Quadrate A 5/6: Raum und Inventar [283]

6.1. Grundlagen der Untersuchung stratifizierter Fundvergesellschaftungen [284]

6.2. Quadrate A 5/6: Räumliche und funktionale Bestimmung von Aktivitätszonen [289]

Die zeitliche Stellung der Perioden Troia IV und Troia V fundortspezifische Bewertung [325]

7.1. Relative Chronologie [326]

7.2. Absolute Chronologie [335]

Kulturhistorische Verortung der Perioden Troia IV und Troia V [351]

8.1. Troia IV und Troia V im regionalen Kontext

8.2. Überregionale Einbindung der Perioden Troia IV und Troia V

8.3. Bewertung [401]

Zusammenfassung [409]

Özet [417]

Bibliographie [423]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.