ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2011

1 Οκτωβρίου 2012

Ethnicity in Mediterranean Protohistory

Wim M. J. van Binsbergen & Fred C. Woudhuizen

Ethnicity in Mediterranean Protohistory

Πόλη: Oxford

Έτος: 2011

Εκδότης: Archaeopress

Σειρά: BAR International Series 2256

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 519 σ., ασπρόμαυρες εικόνες μέσα στο κείμενο, 29,7x21 εκ.

Περίληψη (στα Αγγλικά)

This book on ethnicity in Mediterranean protohistory may well be regarded as the main and final result of the project on the ethnicity of the Sea Peoples as set up by Wim van Binsbergen as academic supervisor and worked out by Fred Woudhuizen who, in the process, earned himself a PhD from the Erasmus University Rotterdam (2006). The book is divided into four parts: I) Ethnicity in Mediterranean proto-history: explorations in theory and method: With extensive discussions of the Homeric catalogue of ships, the Biblical Table of Nations, and the Sea Peoples of the Late Bronze Age, against the background of a long-range comparative framework; II) The ethnicity of the Sea Peoples: an historical, archaeological and linguistic study; III) The ethnicity of the Sea Peoples: A second opinion; IV) The ethnicity of the Sea Peoples: Towards a synthesis, and in anticipation of criticism. It will soon be clear to the reader that the two authors differ considerably in their view on the matter, largely as a result of their different background and disciplinary allegiance. Thus Wim van Binsbergen (Parts I and III) – apart from providing an elaborate theoretical framework – , as a historicising anthropologist focuses on long-term processes and cultural features, whereas Fred Woudhuizen (Part II), as a historian by origin, is more occupied with the reconstruction (however difficult, in the protohistorical context) of the petty historical incidents. But however much the two authors may differ in detail and in overall disciplinary orientation, in the end they offer the reader a balanced synthesis, co-authored by both of them (Part IV), in which their respective views turn out to be complementary rather than diametrically opposed, and in which also a further methodological and linguistic vindication is offered for the more controversial points contained in the present book.

Περιεχόμενα

Preface [5]
List of figures [11]
List of plates [14]

PART I. Ethnicity in Mediterranean proto-history: explorations in theory and methodology: with extensive discussions of the Homeric catalogue of ships, the Biblical Table of Nations, and the Sea Peoples of the late Bronze Age, against the background of long-range comparative framework  by Wim M.J. van Binsbergen [17]

Chapter 1. Interdisciplinary co-ordinates, methodological and theoretical orientation, acknowledgements, and summary for parts I and III [19]

Chapter 2. Ethnicity within the scope of social science research [29]

Chapter 3. Towards a theory of ethnicity specifically for historians of late Bronze Age Mediterranean [61]

Chapter 4. Long-range linguistics as a background to the study of the Late Bronze Age Mediterranean [73]

Chapter 5. Case study I: the Homeric Achaean catalogue of ships [99]

Chapter 6. Case study II: the Biblical Table of Nations (Genesis 10) [123]

PART II. The ethnicity of the sea peoples: an historical, archaeological and linguistic study by Fred Woudhuizen [191]

Chapter 7. Introduction to part II [193]

Chapter 8. Defining ethnicity [195]

Chapter 9. Ethnicity and protohistory [201]

Chapter 10. Historical setting [209]

Chapter 11. An historiographic outline [215]

Chapter 12. Contemporary sources [223]

Chapter 13. Lukka and the Lukka lands [237]

Chapter 14. Ethnogenesis of the Greeks [239]

Chapter 15. The rise and fall of the Mycenaean Greeks [247]

Chapter 16. From Danaoi to Dan [255]

Chapter 17. Etruscan origins [257]

Chapter 18. The Aeneas’ saga: Etruscan origins in parvo [267]

Chapter 19. Philistines and Pelasgians [273]

Chapter 20. Teukroi, Akamas, and Trojan grey ware [285]

Chapter 21. The central Mediterranean contribution [289]

Chapter 22. Concluding remarks for Part II [295]

Chapter 23. Part II. Appendix I: On the decipherment of Cretan Hieroglyphic [301]

Chapter 24. Part II. Appendix II: On the position of the Etruscan language [313]

Chapter 25. Part II. Appendix III: A Luwian trifunctional divine triad recorded for Crete [319]

Chapter 26. Part II. Appendix IV: Pelasgian Demeter and Zeus [321]

Chapter 27. Addenda to Part II [325]

PART III. The ethnicity of the sea peoples: a second opinion  by Wim M.J. Van Binsbergen [331]

Chapter 28. An alternative interpretation of the sea peoples data: relatively peripheral and archaic segmentary groups seeking to counter, by a combined eastbound and westbound movement, encroachment by the states of Hatti and Egypt [333]

PART IV. The ethnicity of the sea peoples: towards a synthesis, and in anticipation of criticism by Wim Van Binsbergen & Fred C. Woudhuizen [395]

Chapter 29. Towards a synthesis, and in anticipation of criticism [397]

PART V. Reference material: cumulative bibliography and indexes [419]
 


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.