ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2017

1 Ιανουαρίου 2019

L’émeri. Modalités d’exploitation dans le monde égéen protohistorique et antique

Athina Boleti

L’émeri. Modalités d’exploitation dans le monde égéen protohistorique et antique

Πόλη: Παρίσι

Έτος: 2017

Εκδότης: Publications de la Sorbonne

Σειρά: Cahiers archéologiques de Paris 1-no 5

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 312 σ., 15 ασπρόμαυροι πίνακες, 67 ασπρόμαυρες εικόνες, 27 x 20 εκ.

Περίληψη (στη γαλλική γλώσσα)

L’émeri, le σμύρις grec, est une roche abrasive par excellence. D’après les sources écrites, il est exploité aux époques archaïque et classique. Ce livre, s’intéressant au monde égéen du Néolithique et de l’âge du Bronze (VIe-IIe millénaires av. J.-C.), tente de retracer les origines de cette exploitation et d’en éclairer les modalités. Ce travail propose un outil méthodologique adapté pour l’étude de ce matériel fondé sur une documentation variée et une approche pluridisciplinaire. Une analyse géologique et pétrographique a permis de définir la matière désignée dans la littérature sous le terme « émeri ». Celui-ci s’avère concerner une grande gamme de roches, les métabauxites (diasporites et émeris) et autres roches à corindon. Les propriétés mécaniques de ces roches et les critères de leur identification sont examinés. Une étude des gisements connus a permis d’éclairer les modalités d’approvisionnement et d’évaluer la possibilité d’établir des critères de détermination de la provenance géographique. Une étude technomorphologique des outils en métabauxites couplée à des expérimentations et des analyses tribologiques des surfaces a mis en évidence une grande variabilité typologique et fonctionnelle, et a montré le lien entre le type de la matière première et l’utilisation des outils. Des variations géographiques et chronologiques ont été cernées, notamment une mise en valeur de la qualité abrasive des émeris, ainsi que leur diffusion à plus grande échelle à partir du Bronze Récent.

Περιεχόμενα

Remerciements [15-18]

Abréviations [19]

Introduction Générale [21-25]

Chapitre 1. Une approche pluridisciplinaire pour étudier l’émeri [29-31]

Chapitre 2. Historique de la recherche et état de la question [33-68]

Chapitre 3. Connaître la matière première, les métabauxites et les autres roches à corindon [71-113]

Chapitre 4. Les données archéologiques. Présentation des sites et identification du matériel [117-138]

Chapitre 5. L’émeri comme matière première [139-163]

Chapitre 6. Faire de l’émeri, faire avec l’émeri. Les différentes chaînes opératoires [165-230]

Chapitre 7. L’émeri, marqueur d’échanges dans le monde égéen et la Méditerranée orientale [231-248]

Conclusions [249-256]

Bibliographie [257-279]

Annexe I [281-295]

Annexe II [297-298]

Lexique des termes géologiques et pétrographiques [299-301]

Index géographique [303-304]

Index thématique [305-306]

Tables des figures, tableaux et cartes [307-310]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.