ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2011

24 Μαΐου 2012

Μυκηναϊκή Ηλεία: Πολιτική και Πολιτιστική Εξέλιξη, Εθνολογικά Δεδομένα και Προβλήματα (2 τόμοι)

Κωνσταντίνος Χρ. Νικολέντζος

Μυκηναϊκή Ηλεία: Πολιτική και Πολιτιστική Εξέλιξη, Εθνολογικά Δεδομένα και Προβλήματα (2 τόμοι)

Πόλη: Αθήνα

Έτος: 2011

Εκδότης: Focus on Health

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 412 & 209 σ. (2 τομ.), ασπρόμαυρες εικόνες, γραφήματα, χάρτες, σχέδια, 27,7x21 εκ

Περίληψη

Το βιβλίο, το οποίο βασίζεται στην εκπονηθείσα διατριβή του συγγραφέα με τίτλο «Μυκηναϊκή Ηλεία: Πολιτική και Πολιτιστική Εξέλιξη-Εθνολογικά Δεδομένα και Προβλήματα», αποσκοπεί στην ανασύσταση του υλικού πολιτισμού και της κοινωνίας της Ηλείας κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Επιμέρους ζητούμενα είναι η ένταξη της Ηλείας στο ευρύτερο πλαίσιο του μυκηναϊκού κόσμου, η διερεύνηση των εμπορικών επαφών, η διακρίβωση της πολιτικής της δομής και η διοικητική έκφρασή της.

Για την επίτευξη των παραπάνω ο συγγραφέας βασίστηκε στην περιγραφή, καταγραφή και μελέτη αδημοσίευτου υλικού, κυρίως ακέραιων αγγείων, από πέντε ταφικά σύνολα ή νεκροταφεία (Διάσελλα, Μακρίσια, Στραβοκέφαλο, Νέο Μουσείο, Στρέφι), την αναδημοσίευση παλαιοτέρων ανασκαφών, όπως για παράδειγμα στον Κακόβατο, καθώς και την αξιοποίηση του συνόλου των βιβλιογραφικών πηγών. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν παλαιοβοτανολογικές αναλύσεις, συντάχθηκε προκαταρκτική οστεολογική έκθεση για το οστεολογικό υλικό από το Στρέφι, ενώ απανθρακωμένοι καρποί από τον μερικώς ανασκαμμένο οικισμό του Κακοβάτου αναλύθηκαν με C14. Βασικό χαρακτηριστικό της παρούσας εργασίας αποτέλεσε και η ακριβής γνώση της τοπογραφίας, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αυτοψίας και της περιήγησης στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων ή θέσεων.

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα έκδοσης [9]

Πρόλογος [11]

Εισαγωγή [15]

Ο μυκηναϊκός κόσμος – Ιστορικό πλαίσιο [31]

Κατάλογος θέσεων (ανεσκαμμένων ή εντοπισμένων) της ύστερης εποχής του χαλκού ανά την Ηλεία [35]

Ταφική αρχιτεκτονική [43]

Αρχαιολογικός χώρος Σαμικού [53]

Τύμβος Μακρισίων [61]

Ταφική αρχιτεκτονική ύστερων μυκηναϊκών χρόνων [63]

Έθιμα ταφής [113]

Κεραμική από ταφικά σύνολα [143]

Κεραμική ύστερων μυκηναϊκών χρόνων [221]

Μικροτεχνία [287]

Οικιστική αρχιτεκτονική [321]

Συμπεράσματα [331]

Summary [349]

Zusammenfassung [359]

Βιβλιογραφία για την ύστερη εποχή του χαλκού στην Ηλεία (ξενόγλωσση) [361]

Βιβλιογραφία για την ύστερη εποχή του χαλκού στην Ηλεία (ελληνική) [381]

Επίμετρο Α [391]

Επίμετρο Β [399]

Επίμετρο Γ [401]

Επίμετρο Δ [403]

Συντομογραφίες [411]

Πηγές προέλευσης των φωτογραφιών [412]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.