ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2012

12 Δεκεμβρίου 2012

Parallel Lives: Ancient Island Societies in Crete and Cyprus

Gerald Cadogan, Maria Iacovou, Katerina Kopaka & James Whitley (επιμέλεια)

Parallel Lives: Ancient Island Societies in Crete and Cyprus

Πόλη: London

Έτος: 2012

Εκδότης: British School at Athens

Σειρά: British School at Athens Studies 20

Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 382 σ., 96 ασπρόμαυρες εικόνες, 20 πίνακες, 30,3x21,4 εκ.

Περίληψη (στα Αγγλικά)

How do the cultures of Crete and Cyprus, the two great islands of the eastern Mediterranean, compare in their history and development from the 3rd millennium to the 1st millennium BC? What was similar and what was different in their social and political, economic and technological, and religious and mortuary practices and behaviours, and in the natural settings and choices of places for settlements? Why, and how, did convergences and divergences come about? Why for instance did monumental buildings appear in Cyprus several centuries after they had emerged in Crete? And what was the impact on Cypriot society of the island’s rich copper resources, while Crete as a rule had to import the metal? How and why did Cyprus manage an apparently much more peaceful transition from the Bronze Age to the Iron Age than Crete? These are among the important questions that a leading group of experts on the two islands addressed at Parallel Lives, a pioneering conference in Nicosia organised by the British School at Athens, the University of Crete and the University of Cyprus, to compare and discuss the islands’ cultural trajectories diachronically from c. 3000 BC through their Bronze Ages and down to their loss of independence in 300 BC for Cyprus and 67 BC for Crete. Papers given then are now presented in fully revised form as chapters in this book, which is the first to bring together the study of Crete and Cyprus in this way, while starting with their insular geo-cultural identites. It will be a valuable resource for students of both islands, for all who are interested in ancient material cultures and mentalities in the Mediterranean, as well as those engaged in island studies across the world.

Περιεχόμενα

List of abbreviations [vii]
List of figures [ix]
List of tables [xii]
Abstracts/Περιλήψεις [xiii]

Gerald Cadogan, Maria Iacovou, Katerina Kopaka & James Whitley, ‘Preface’ [xxv]

Gerald Cadogan, Maria Iacovou, Katerina Kopaka & James Whitley, ‘Introduction’ [1-6]

The study of Crete and Cyprus to date

1. Vassos Karageorghis & †Nicolas Coldstream, ‘The study of Crete and Cyprus to date’ [7-15]

Introducing Parallel Lives

2. Katerina Kopaka & Gerald Cadogan, ‘Two Mediterranean island life modes, two island archaeologies. Crete and Cyprus, how near, how far?’ [17-33]

Environments, landscapes and settlements

3. Anaya Sarpaki, ‘The taming of an island environment: Crete from dawn to noon (Neolithic to the end of the Bronze Age)’ [35-45]

4. Ian A. Todd & Peter Warren, ‘Islandscapes and the built environments: the placing of settlements from village to city state (third to first millennia BC) in Cyprus and Crete’ [47-59]

5. Jan Driessen and David Frankel, ‘Minds and mines: settlement networks and the diachronic use of space on Cyprus and Crete’ [61-84]

Technologies of the hand and the mind

6. Jennifer M. Webb & Judith Weingarten, ‘Seals and seal use: markers of social, political and economic transformations on two islands’ [85-104]

7. Anna Morpurgo Davies & Jean-Pierre Olivier, ‘Syllabic scripts and languages in the second and first millennia BC’ [105-118]

8. James D. Muhly & Vasiliki Kassianidou, ‘Parallels and diversities in the production, trade and use of copper and iron in Crete and Cyprus from the Bronze Age to the Iron Age’ [119-140]

9. Joanna S. Smith & Iris Tzachili, ‘Cloth in Crete and Cyprus’ [141-155]

10. Sophocles Hadjisavvas & Angelos Chaniotis, ‘Wine and olive oil in Crete and Cyprus: socio-economic aspects’ [157-173]

11. Lindy Crewe & Carl Knappett, ‘Technological innovation and island societies: wheelmade pottery on Bronze Age and Iron Age Crete and Cyprus’ [175-185]

Economic strategies: acquisition, production, distribution, consumption

12. Yannis Hamilakis & Susan Sherratt, ‘Feasting and the consuming body in Bronze Age Crete and Early Iron Age Cyprus’ [187-207]

13. Metaxia Tsipopoulou & Alison South, ‘The economics of monumental buildings: a view from Crete, a view from Cyprus’ [209-231]

14. Jennifer Moody, ‘Hinterlands and hinterseas: resources and production zones in Bronze Age and Iron Age Crete’ [233-271]

Ritual expressions in cult and burial

15. Anna Lucia D’Agata & Antoine Herniary, ‘Ritual and cult in Crete and Cyprus from the third millennium to the first millennium BC: towards a comparative framework’ [273-288]

16. George Papasavvas & Sabine Fourrier, ‘Votives from Cretan and Cypriot sanctuaries: regional versus island-wide influence’ [289-305]

17. Eleni Hatzaki & Priscilla Schuster Keswani, ‘Mortuary practices and ideology in Bronze Age-Early Iron Age Crete and Cyprus: comparative perspectives’ [307-330]

Social, political and institutional developments

18. Christina Hatzimichael & James Whitley, ‘Differential complexities: political evolution, devolution and re-evolution in Crete 3000-300BC’ [331-343]

19. Edgar Peltenburg & Maria lacovou, ‘Crete and Cyprus: contrasting political configurations’ [345-363]

Closing address

20. Colin Renfrew, ‘Concluding remarks’ [365-372]

Index of place names [373]
Index of ancient authors [379]
List of contributors [381]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.