ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2011

29 Οκτωβρίου 2011

Reflections of Ancient Anatolian Society in Archaeology from Neolithic Village Communities to EBA Towns and Polities

Jak Yakar

Reflections of Ancient Anatolian Society in Archaeology from Neolithic Village Communities to EBA Towns and Polities

Πόλη: Κωνσταντινούπολη

Έτος: 2011

Εκδότης: Homer Kitabevi

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 640 σ., πολυάριθμες ασπρόμαυρες εικόνες, 24x17 εκ.

Περίληψη (στα Αγγλικά)

This book provides students of Anatolian archaeology with a revised and detailed assessment of cultural, social, economic, political, and industrial evolution in prehistoric and preliterate Anatolia. The six principal cultural periods, as discussed in Chapters 2 to 7, constitute a time span extending third millennium BC. Chapter 1 begins with a short description of the early Holocene landscape, climate, flora, and fauna and briefly touches on the Paleolithic and Epipaleolithic ancestry of Neolithic Anatolian society, while also highlighting some of the difficulties encountered in investigating and reconstructing the lives of Anatolian hunter-gatherers and agro-pastoralists, especially their subsistence modes and economic organization, social structure, and spiritual life. Among the topics covered are ethnographic analogies in prehistoric archaeology; dynamics of culture change and cultural transmission; use of cultural terminologies; and the chronology of incipience, primacy, and socioeconomic complexity. Moreover, this book tries to reconstruct the nature of prehistoric religions and aspects of ritual and spiritual life. To this end, the author relies on an ethno-archaeological approach in order to illustrate the manifestations of spiritual beliefs in the material culture of totemic and shamanic societies. Additional topics discussed include: socioeconomic dimensions of farming in Neolithic Anatolia; Anatolia’s involvement in the adoption of farming in Southeast Europe; Neolithic migrations and their socioeconomic and cultural dimensions; the persistence of shamanism among the Neolithic farmers of Anatolia; and the urbanization process and formation of citystates.

Περιεχόμενα

Preface [15]

Chapter 1: Introduction [17]

Early Holocene Landscape, Climate, Flora, and Fauna [17]
Paleolithic and Epipaleolithic Ancestry [21]
Subsistence Modes [25]
Social Organization [27]
Spiritual Life [30]
Ethnographic Analogies in Prehistoric Archaeology [30]
Dynamics of Culture Change and Cultural Transmission [32]
Towards a Terminological Consensus [33]
The Chronology of Incipience, Primacy, and Socio-Economic Complexity [35]

Chapter 2: The Sedentarization Process of Hunter-Gatherers in the Early Aceramic Neolithic Period (ca. 9500-8500 BC) [45]

The South-Central Plateau [45]
The West-Central Plateau [47]
The Southeastern Piedmonts and Lowlands [47]
Commentary [55]
Discussion [72]

Chapter 3: The Consolidation of Village Life in the Late Aceramic Neolithic Period (ca. 8500-7000 BC) [79]

The South-Central Plateau [79]
The West-Central Plateau [90]
The Eastern Highlands [90]
The Southeastern Piedmonts and Lowlands [92]
Commentary [102]

Chapter 4: The Spread of Farming in the Ceramic Neolithic Period (ca. 7000-6000 BC) [133]

The South-Central Plateau [133]
The West-Central Plateau and the Aegean Seaboard [145]
Eastern Thrace [157]
Cilicia [158]
The Southeastern Piedmonts and Lowlands [160]
Commentary [163]
Discussion [190]

Chapter 5: The Consolidation of Farming in the Early Chalcolithic Period (6000-5000 BC) [233]

The South-Central Plateau [233]
The North-Central Plateau [241]
The West-Central Plateau and the Aegean Seaboard [242]
Eastern Thrace [256]
Cilicia [260]
The Southeastern Piedmonts and Lowlands [261]
Commentary [271]

Chapter 6: Socio-Economic and Socio-Political Continuity and Change in the Middle and Late Chalcolithic Periods (5000-3000 BC) [281]

The South-Central Plateau [281]
The North-Central Plateau [284]
The West-Central Plateau and the Aegean Seaboard [289]
Eastern Thrace [296]
The Black Sea Region [298]
The Eastern Highlands [301]
Cilicia [314]
The Southeastern Piedmonts and Lowlands [316]
Commentary [328]

Chapter 7: Early Bronze Age Towns and City-States (ca. 3000-2000 BC) [345]

The Central Plateau [345]
The West-Central Plateau and the Aegean Seaboard [362]
Eastern Thrace [388]
The Black Sea Region [390]
The Eastern Highlands [396]
Cilicia [410]
The Southeastern Piedmonts and Lowlands [413]
Commentary [436]

Appendix (Ron Shimelmitz): Lithic Industries of Prehistoric Anatolia: An Overview [477]

References [537]

Site Index [635]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.