ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2013

7 Φεβρουαρίου 2014

Σεϊντί. Παλαιολιθική κατοίκηση στη Βοιωτία

Πάρις Βαρβαρούσης

Σεϊντί. Παλαιολιθική κατοίκηση στη Βοιωτία

Πόλη: Αθήνα

Έτος: 2013

Εκδότης: Εκδόσεις Παπαζήση

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 166 σ., α/μ εικόνες, πίνακες, σχέδια μέσα στο κείμενο, 24x17.2 εκ.

Περίληψη

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι ανασκαφικές έρευνες των Γερμανών αρχαιολόγων Rudolf Stampfuss και Elisabeth Schmid που πραγματοποιήθηκαν στα μέσα περίπου του περασμένου αιώνα στη βραχοσκεπή Σεϊντί της Αλιάρτου και βεβαίωσαν κατοίκηση από την Ανώτερη Παλαιολιθική. Η αποκάλυψη αυτή αποδείχθηκε θεμελιώδους σημασίας, γιατί άλλαξε ουσιαστικά τον χάρτη της Ελλάδας που εμφανιζόταν μέχρι τότε χωρίς αποτύπωση παλαιολιθικών θέσεων. Παράλληλα γίνεται μια γενικότερη επισκόπηση του προϊστορικού πολιτισμού της Βοιωτίας κατά την εποχή του λίθου και παρουσιάζονται τα σημαντικότερα ευρήματα, τα οποία προσφέρουν και μια εικόνα για τον τρόπο ζωής και τις συνθήκες διαβίωσης των προϊστορικών κατοίκων.

Διαβάστε το βιβλίο σε ψηφιακή μορφή

Περιεχόμενα

Πρόλογος Βασιλείου Χ. Πετράκου [11]
Πρόλογος Αλεξάνδρας Χαραμή [13]
Πρόλογος Συγγραφέα [15]
Εισαγωγή: Η παλαιολιθική έρευνα στην Ελλάδα [17]

Κεφάλαιο Πρώτο: Το παλαιοπεριβάλλον της Βοιωτίας

1. Παλαιογεωμορφολογικό περιβάλλον [21]
2. Παλαιοκλιματικά δεδομένα [27]
3. Η προϊστορική χλωρίδα [29]
4. Η προϊστορική πανίδα [32]
5. Το πλειστοκαινικό άλογο της Κωπαΐδας και η εξημέρωσή του [35]

Κεφάλαιο Δεύτερο: Η βραχοσκεπή Σεϊντί

1. Πλειστοκαινική βεράντα [39]
2. Πρωτογενής παλαιολιθική γνώση [40]
3. Συνοπτική επισκόπηση των ανασκαφικών ερευνών [43]
4. Σεϊντί και Crvena stijena: συγγενείς βραχοσκεπές [50]
5. Ο Άνθρωπος του Σεϊντί [52]
6. Αρχαιολογία και πολιτική στο Σεϊντί [55]
7. Σεϊντί: ένας σύγχρονος σταθμός [61]

Κεφάλαιο Τρίτο: Παλαιολιθική κατοίκηση σε άλλα σπήλαια της Βοιωτίας

1. Η έρευνα στην ευρύτερη λεκάνη της Κωπαΐδας [65]
2. Το μεγάλο Σπήλαιο Σαρακηνού (Ακραίφνιο) [68]
3. Σπήλαιο Πύργου (Αλίαρτος) [76]
4. Προϊστορική κατοίκηση σε μικρότερα σπήλαια [78]

4.1. Το Σπήλαιο Λουκάς [78]
4.2. Σπήλαια ως τόποι λατρείας [79]
4.3. Σπήλαιο Νύμφης Κορώνειας [81]
4.4. Το Σπήλαιο Κωρύκειον Άντρον [82]
4.5. Η Σπηλιά Αλυκής [83]

Επίμετρο: Η μετάβαση στις νεότερες Εποχές του Λίθου

1. Μεσολιθική – Αλλαγή στη συνέχεια [85]
2. Νεολιθική – Νεολιθικοποίηση [87]
3. Πολιτισμοί Νεολιθικής Εποχής στον βοιωτικό χώρο [88]

3.1. Νεολιθικός πολιτισμός στη βόρεια Βοιωτία (Χαιρώνεια, Ορχομενός) [92]
3.2. Νεολιθικός πολιτισμός στη νότια Βοιωτία (Θήβα, Λιθαρές, Εύτρηση, Θεσπιές) [98]

4. Η μετάβαση από τη Νεολιθική στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού [103]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Οι δημοσιεύσεις των Rudolf Stampfuss και Elisabeth Schmid για το Σεϊντί (Μετάφραση κειμένων: Παναγιώτα Παπαευαγγέλου)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Rudolf Stampfuss, Τα πρώτα σπηλαιώδη ευρήματα παλαιολιθικής εποχής στην Ελλάδα [109]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Elisabeth Schmid, Το Σπήλαιο Σεϊντί, ένας σταθμός Ανώτερης Παλαιολιθικής εποχής στην Ελλάδα [131]

Βιογραφικά σημειώματα:

α. Rudolf Stampfuss (1904-1978) [147]
β. Elisabeth Schmid (1912-1994) [148]

Πίνακας: Νεολιθικές Θέσεις Βοιωτίας [149]

Βιβλιογραφία [155]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.