ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2010

6 Ιουνίου 2011

Textile Terminologies in the Ancient Near East and Mediterranean from the Third to the First Millennnia BC

C. Michel & M.-L. Nosch (επιμέλεια)

Textile Terminologies in the Ancient Near East and Mediterranean from the Third to the First Millennnia BC

Πόλη: Oxford

Έτος: 2010

Εκδότης: Oxbow Books

Σειρά: Ancient Textiles Series 8

Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, xix+444 σ., ασπρόμαυρες εικόνες, σχέδια, χάρτες, πίνακες, 25x19 εκ.

Περίληψη (στα Αγγλικά)

Written sources from the ancient Near East and eastern Mediterranean, from the third to the first millennia BC, provide a wealth of terms for textiles. The twenty-two chapters in the present volume offer the first comprehensive survey of this important material, with special attention to evidence for significant interconnections in textile terminology among languages and cultures, across space and time. For example, the Greek word for a long shirt, khiton, ki-to in Linear B, derives from a Semitic root, ktn. But the same root in Akkadian means linen, in Old Assyrian a garment made of wool, and perhaps cotton, in many modern languages. These and numerous other instances underscore the need for detailed studies of both individual cases and the common threads that link them. This example illustrates on the one hand how connected some textiles terms are across time and space, but it also shows how very carefully we must conduct the etymological and terminological enquiry with constantly changing semantics as the common thread. The survey of textile terminologies in 22 chapters presented in this volume demonstrates the interconnections between languages and cultures via textiles.

Περιεχόμενα

Acknowledgements and research frameworks for the investigation of textile terminologies in the 3rd and 2nd millennia BC [vii-viii]

Cécile Michel & Marie-Louise Nosch, ‘Textile terminologies’ [ix-xix]

Pascaline Dury and Susanne Lervad, ‘Synonymic variation in the field of textile terminology : A study in diachrony and synchrony’ [1-9]

Eva Andersson Strand, ‘The basics of textile tools and textile technology – from fibre to fabric’ [10-22]

Sophie Desrosiers, ‘Textile terminologies and classifications: Some methodological and Chronological Aspects’ [23-51]

Catherine Breniquet, ‘Weaving in Mesopotamia during the Bronze Age: Archaeology, techniques, iconography’ [52-67]

Ole Herslund, ‘Cloths – Garments – and keeping secrets. Textile classification and cognitive chaining in the Ancient Egyptian writing system’ [68-80]

Jana Jones, ‘The ‘linen list’ in Early Dynastic and Old Kingdom Egypt: text and textile reconciled’ [81-109]

Benjamin R. Foster, ‘Clothing in Sargonic Mesopotamia: Visual and written evidence’ [110-145]

Maria Giovanna Biga, ‘Textiles in the Administrative Texts of the Royal Archives of Ebla (Syria, XXIV Century BC) with particular emphasis on Coloured Textiles’ [146-172]

Jacopo Pasquali, ‘Les noms sémitiques des tissus dans les textes d’Ebla’ [173-185]

Franceso Pomponio, ‘New texts regarding the Neo-Sumerian textiles’ [186-200]

Hartmut Waetzoldt, ‘The Colours and Variety of Fabrics from Mesopotamia during the Ur III Period (2050 BC)’ [201-208]

Cécile Michel and Klaas R. Veenhof, ‘The Textiles traded by the Assyrians in Anatolia (19th-18th Centuries BC)’ [209-269]

Agnete Wisti Lassen, ‘Tools, procedures and profession: A review of the Akkadian textile terminology’ [272-282]

Anne-Claude Beaugeard, ‘Les textiles du Moyen-Euphrate à l’époque paléo-babylonienne d’après un ouvrage récent’ [283-289]

Matteo Vigo, ‘Linen in Hittite Inventory Texts’ [290-322]

Juan-Pablo Vita, ‘Textile terminology in the Ugaritic texts’ [323-337]

Maurizio del Freo, Marie-Louise Nosch and Françoise Rougemont, ‘The terminology of textiles in the Linear B tablets, including some considerations on Linear A logograms’ [338-373]

Eugenio R. Luján, ‘Mycenaean Textile Terminology at Work: The KN Lc(1)-tablets and the occupational nouns of the textile industry’ [372-387]

Pierre Villard, ‘Les textiles néo-assyriens et leurs couleurs’ [388-399]

Francis Joannès, ‘Textile terminology in the Neo-Babylonian documentation’ [398-408]

Stefan Zawadzki, ‘Garments in non-cultic context (Neo-Babylonian period)’ [409-429]

Miguel Ángel Andrés-Toledo, ‘Some considerations about Vedic, Avestan and Indo-Iranian textile terminology’ [430-444]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.