ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2015

6 Νοεμβρίου 2015

Transformations and Crisis in the Mediterranean. “Identity” and Interculturality in the Levant and Phoenician West during the 12th-8th Centuries BCE

Giuseppe Garbati & Tatiana Pedrazzi (επιμέλεια)

Πόλη: Pisa, Rome

Έτος: 2015

Εκδότης: Fabrizio Serra Editore

Σειρά: Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di studi sul Mediterraneo antico, Fondata da Sabatino Moscati, Supplemento alla «Rivista di studi fenici», XLII (2014)

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 292 σ., πολυάριθμες ασπρόμαυρες εικόνες, 20 x 28 εκ.

Proceedings of the International Conference held in Rome, CNR, May 8-9, 2013

Περίληψη (στα Ιταλικά)

Questo libro presenta i risultati dell’Incontro di studi dedicato a ‘Trasformazioni e crisi nel Mediterraneo dal Levante all’Occidente fenicio fra XII e VIII sec. a.C.’, assumendo come ‘filo rosso’ le questioni dell’identità culturale e dell’interculturalità. I primi studiosi che impostarono le indagini archeologiche nel Vicino Oriente, e più in generale nel Mediterraneo, vollero scoprire e salvare monumenti e oggetti. Varie generazioni si sono poi impegnate a condurre scavi più regolari, ma anche a realizzare elenchi, tipologie, a elaborare una ‘grammatica’ del mondo antico. Ma, come si sa, la ‘grammatica’ non basta a una lingua se manca la ‘sintassi’. L’Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico ha quindi voluto affrontare, in modo interdisciplinare e sulla base dei contesti (che sono il vero punto di partenza per lo studio delle società), l’analisi delle civiltà del Levante, con ricchezza e diversità di approcci: dalla linguistica all’archeologia, dalla filologia alla storia antica, dalla storia delle religioni alla storiografia; il tutto, con prospettive di indagine capaci di rileggere criticamente i risultati della tradizione. Si confrontano qui esperti del Mediterraneo orientale e di quello occidentale. La ricerca è concentrata sul periodo compreso tra il XII secolo, un momento di grandi trasformazioni, e l’VIII secolo, periodo in cui si avviano nuove prospettive nelle relazioni tra Oriente e Occidente; essa si inserisce quindi a pieno titolo nel dibattito storico sulle culture del Vicino Oriente, regione in cui, fra l’altro, è in gioco persino la sopravvivenza di un grande patrimonio storico e archeologico.

Περιεχόμενα

Michel Gras, Presentazione [9]
Alessandro Naso & Paola Santoro, Il progetto “Trasformazioni e crisi nel Mediterraneo (TECM)” nell’ambito delle linee programmatiche dell’ISMA – CNR [11-12]
Giuseppe Garbati & Tatiana Pedrazzi, Transformations and Crisis, “Identity” and Interculturality: An Introduction [13-18]

Identitarian dynamics in the period of transition between Late Bronze Age and Iron Age I


Anna Lucia D’Agata, Identitarian Dynamics in the Period of Transition between Late Bronze Age and Iron Age I. Introduction [19-20]
Silvia Alaura, Lost, Denied, (Re) Constructed: the Identity of the Hittites and Luwians in the Historiographical Debate of the Late 19th and Early 20th Centuries [21-34]
Fabrizio Venturi, Ceramic Identities and Cultural Borders in the Northern Levant between the 13th and 11th Centuries BCE [35-48]
Barbara Chiti, Destruction, Abandonment, Reoccupation. The Contribution of Urbanism and Architecture to Defining Socio-Cultural Entities in the Northern Levant between Late Bronze and Iron Ages [49-64]
Tatiana Pedrazzi, Foreign versus Local Components: Interaction Dynamics in the Northern Coastal Levant at the Beginning of the Early Iron Age. Redefined and Renewed Identities between Iron Age I and II [65-80]

Redefined and renewed identities between Iron Age I and II
Stefania Mazzoni, Redefined and Renewed Identities between Iron Age I and II. Introduction [81-84]
Sebastiano Soldi, Identity and Assimilation at the Edge of the Empire: Aramaeans, Luwians and Assyrians through the Archaeological Record in the Northern Levant [85-98]
Barbara Mura, Archaeological Record and Funerary Practices in Iron Age Phoenicia: A Comparative Overview of the Cemeteries of Al Bass, Achziv and Khaldé [99-110]

Toward Cyprus and the western Mediterranean: Shifting identities
Maria Giulia Amadasi Guzzo, Toward Cyprus and the Western Mediterranean: Shifting Identities. Introduction [111-114]
Silvana Di Paolo, Cypriot Archaeology within the Discourse on the “Purity of Tradition” [115-128]
Giuseppe Minunno, The Shardana between Historiography and Ideology [129-138]
Anna Cannavò, The Phoenicians and Kition: Continuities and Breaks. Represented Identities: Phoenicians beyond Phoenicia [139-154]

Presented identities: Phoenicians beyond Phoenicia
Sergio Ribichini, Identità rappresentate: i Fenici oltre la Fenicia. Introduzione [155-158]
Giorgos Bourogiannis, Instances of Semitic Writing from Geometric and Archaic Greek Contexts: An Unintelligible Way to Literacy? [159-170]

Andrea Ercolani, Phoinikes: storia di un etnonimo [171-182]
Corinne Bonnet, Networks of Kinship in the Phoenician and Punic Foundations: A Graeco-Roman Vision of Identity. Phoinikes in Central-Western Mediterranean [183-192]

Phoinikes in central-western Mediterranean
Lorenza Ilia Manfredi, I Phoinikes nel Mediterraneo centro-occidentale. Introduzione [193-196] PDF
Giuseppe Garbati, Tyre, the Homeland: Carthage and Cadiz under the Gods’ Eyes [197-208]
Antonella Mezzolani Andreose, In medio stat mulier. Identità e mediazione nelle colonie fenicie del Nord-Africa [209-220]
Francesca Spatafora & Gabriella Sciortino, Identities under Construction: Sicily in the First Centuries of the First Millennium BCE. Between the Tyrrhenian sea and the “Far West” [221-232] PDF
Between the Tyrrhenian sea and the “Far West”
Sandro Filippo Bondì, Tra il Tirreno e l’estremo Occidente. Introduzione [233-234]
Alessandro Mandolesi, Trasformazioni del paesaggio e luoghi identitari nell’Etruria costiera fra II e I millennio a.C. [235-244]
Paolo Bernardini, Identity and Osmosis. The Phoenicians and the Indigenous Communities of Sardinia between the 9th and 8th Centuries BCE [245-254]
Massimo Botto, Intercultural Events in Western Andalusia: The Case of Huelva. Back to East. A View from the “outside” [255-276]

Back to East. A view from the “outside”
Marco Bonechi, Momenti di entropia in area levantino-mediterranea [277-282]

Conference programme [283]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.