ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2010

26 Ιανουαρίου 2011

Wilhelm Dörpfeld: Daten meines Lebens – Σταθμοί της Ζωής μου

Klaus Goebel & Χαρά Γιαννοπούλου (επιμέλεια)

Wilhelm Dörpfeld: Daten meines Lebens – Σταθμοί της Ζωής μου

Πόλη: Πάτρα

Έτος: 2010

Εκδότης: Περί τεχνών

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 320 σ., 31 ασπρόμαυρες εικόνες, 23,8x17 εκ.

Περίληψη

Ο Wilhelm Dörpfeld γεννήθηκε το 1853 στο Barmen (σήμερα Wuppertal). Πέθανε το 1940 στην Λευκάδα, όπου και ετάφη. Απέκτησε διεθνή φήμη εξαιτίας των ανασκαφών του στην Τροία και στις πόλεις της ελληνικής αρχαιότητας, κυρίως στην Ολυμπία, Αθήνα, Πέργαμο, Τίρυνθα και Μυκήνες. Ο Heinrich Schliemann κάλεσε τον Dörpfeld ως συνεργάτη του στις ανασκαφές, που είχε ξεκινήσει στην ομηρική Τροία. Στην μικρασιατική πόλη ο Dörpfeld εξέλιξε τη μέθοδο της στρωματογραφίας και συνέχισε τις ανασκαφές μετά τον θάνατο του Schliemann. Από το 1887 μέχρι και το 1912 διηύθυνε το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στην Αθήνα.

Το αυτοβιογραφικό χειρόγραφο, το οποίο για πρώτη φορά δημοσιεύεται, καταγράφει τη ζωή του Dörpfeld κατά χρονολογική αλληλουχία. Ο αρχαιολόγος άρχισε τις καταγραφές το 1916, συμπλήρωσε μέχρι τότε την προηγούμενη ζωή του, και συνέχισε μέχρι λίγο πριν από τον θάνατό του. Το χειρόγραφο βρίσκεται στην κατοχή του ομότιμου καθηγητού ιστορίας του τεχνικού Πανεπιστημίου του Dortmund κ. Klaus Goebel.

Η έκδοση γίνεται στη γερμανική και στην ελληνική γλώσσα.

Περιεχόμενα

Vorwort [11]

Wilhelm Dörpfelds Aufzeichnung seiner Lebensdaten [13]

I. LEBENSLAUF [21]

Tagebuchseiten 1-82
Tagebuchseiten 106-108
Tagebuchseiten 115-140

II. AUSGRABUNGEN [124]

Tagebuchseite 105

III. BÜCHER, AUFSÄTZE UND VORTRÄGE [125]

Tagebuchseiten 83-104, 109-114
Tagebuchseite 83-85 Bücher (als Verfasser oder Mitarbeiter)
Tagebuchseite 86-89 Aufsätze in den Athener Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts
Tagebuchseite 90-98 Andere Aufsätze, Vorträge
Tagebuchseite 109 Bücher, die mir gewidmet sind
Tagebuchseite 111-114 Andere Aufsätze, Vorträge

IV. EHRUNGEN ALLER ART [142]

Tagebuchseiten 99-104,106-109
Tagebuchseite 99 Doktor-Diplome
Tagebuchseite 100 Ehren-Mitglied von Vereinen und Gesellschaften
Tagebuchseite 102 Mitglied von Akademien
Tagebuchseite 103 Andere Ehrungen
Tagebuchseite 104 Medaillen, Orden und Ehrenzeichen
Bericht von Tod und Beerdigung [146]

Abbildungen – Φωτογραφίες [149]

 

Πρόλογος [177]

Αυτοβιογραφικές σημειώσεις του Wilhelm Dörpleld [179]

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ [187]

Σελίδες ημερολογίου 1-82

Σελίδες ημερολογίου 106-108

Σελίδες ημερολογίου 115-140

ΙΙ. ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ [293]

Σελίδα ημερολογίου 105

ΙΙΙ. ΒΙΒΛΙΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΕΣ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ [294]

Σελίδες ημερολογίου 83-104, 109-114
Σελίδα ημερολογίου 83-85 Βιβλία (ως συγγραφέας ή συνεργάτης)
Σελίδα ημερολογίου 86-89 Πραγματείες στο Περιοδικό του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου
Σελίδα ημερολογίου 90-98 Λοιπές πραγματείες. Διαλέξεις
Σελίδα ημερολογίου 109 Βιβλία που μου αφιέρωσαν
Σελίδα ημερολογίου 111-114 Λοιπές πραγματείες, Διαλέξεις

ΙV. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΣ [312]

Σελίδα ημερολογίου 99 Διδακτορικά, Διπλώματα
Σελίδα ημερολογίου Ι(Χ) Επίτιμο μέλος Συλλόγων και Εταιρειών
Σελίδα ημερολογίου 102 Μέλος Ακαδημιών
Σελίδα ημερολογίου 103 Λοιπές τιμητικές διακρίσεις
Σελίδα ημερολογίου 104 Μετάλλια-Παράσημα

Αναφορά στον θάνατο και την ταφή του [316]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.