ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΕΤΑΙΡΟΙ & ΜΕΛΗ

Μέλος

Κωνσταντίνος Γιαννακός

Πολιτικός Μηχανικός, διπλ. ΕΜΠ, Δρ. ΑΠΘ, Εταίρος American Society of Civil Engineers (ASCE), Μέλος και Ειδικός Γραμματέας Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (ΕΜΑΕΤ)