ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΕΤΑΙΡΟΙ & ΜΕΛΗ

Μέλος

Πηγή Καλογεράκου

Διδάκτωρ Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Ιστορικός-Αρχαιολόγος, Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Γενικό επιτελείο Στρατού, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας