ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΕΤΑΙΡΟΙ & ΜΕΛΗ

Μέλος

Αλεξάνδρα Μωραΐτου

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην προϊστορική αρχαιολογία (ΑΠΘ)